• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam

Còn 00:42:28 nữa đến xổ số Miền Nam
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ ba Bến TreVũng TàuBạc Liêu
K14T44AT04K1
100N
47
40
77
200N
072
508
921
400N
6656
2784
8795
2580
7215
1736
6088
2472
7015
1TR
4060
6222
2425
3TR
18754
68331
98290
27945
79938
61895
71040
89934
70936
69116
61460
29508
75690
37180
74151
99989
54259
19995
47703
45604
77769
10TR
53230
23906
84425
10569
09503
36602
20TR
68192
91572
64431
30TR
74708
91338
82136
ĐB
121597
429969
057525
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ hai TP. HCMĐồng ThápCà Mau
4B2B14T04K1
100N
67
77
67
200N
328
740
295
400N
9427
4825
6222
6433
5510
5551
8887
5926
8824
1TR
9299
6895
6667
3TR
42792
94238
47294
21925
50101
95629
08026
60471
10239
62221
77961
61442
16537
54927
41716
27228
55295
49221
88262
84579
96313
10TR
60306
09584
57858
44925
96296
64374
20TR
95415
00293
72703
30TR
18385
78292
25257
ĐB
897149
191336
867367
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Chủ nhật Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
TGA44K1ĐL4K1
100N
69
57
15
200N
175
841
818
400N
9365
5650
9871
4146
7449
8540
6027
6782
7236
1TR
0313
9202
1039
3TR
55968
50111
32731
13969
00207
77871
56270
41658
54237
40059
87936
40162
37182
75491
48425
85110
33955
06162
11164
65113
01493
10TR
93157
45432
61172
68051
47613
86786
20TR
21531
05789
93606
30TR
96339
03867
99346
ĐB
521831
596438
524220
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ bảy TP. HCMLong AnBình PhướcHậu Giang
4A74K14K1K1T4
100N
97
50
99
45
200N
434
971
878
745
400N
9407
0471
6865
2620
7067
1350
1252
5570
6950
4212
8700
9648
1TR
5358
7666
8195
7815
3TR
72353
58018
32863
14074
66620
55186
22475
88357
04907
50631
97353
65902
40353
34147
63166
81991
42249
33815
36993
75172
53817
22120
37453
18221
81412
86127
61233
99573
10TR
33368
58955
65991
53594
82824
04870
79725
20435
20TR
18495
08143
96410
08200
30TR
12815
47208
07730
85319
ĐB
653215
361417
237191
512968
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ sáu Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
37VL1404KS1425TV14
100N
48
45
50
200N
213
938
660
400N
6521
9950
4377
8759
8047
8068
1014
9174
7730
1TR
8776
8268
4497
3TR
15735
43509
73646
76604
93967
69786
83421
50475
37979
89836
93777
90502
09471
53043
44717
48498
37118
94051
31597
02607
99623
10TR
14472
84545
81785
13856
54404
03095
20TR
51525
54647
92032
30TR
00997
70229
17494
ĐB
955109
862587
429078
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ năm Tây NinhAn GiangBình Thuận
3K5AG3K53K5
100N
48
21
05
200N
645
372
419
400N
9539
3040
6957
1617
8938
9604
4226
0134
9302
1TR
7712
3958
4865
3TR
29113
76985
80417
71611
47652
69725
87897
11605
08379
39053
83607
43431
75170
57290
39159
64379
95696
89870
15624
75151
57144
10TR
71022
86048
57633
83530
52947
03575
20TR
49944
45386
54374
30TR
72812
04953
71967
ĐB
377909
379021
021692
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ tư Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
3K5K5T3K5T03
100N
65
34
03
200N
671
205
768
400N
9176
2798
0557
1812
0269
3145
5734
8532
0702
1TR
8176
6301
5678
3TR
53800
44242
04363
74386
08414
93470
28491
14061
86141
53476
13039
28404
84641
42524
41651
69974
55816
40294
66551
89166
71754
10TR
80992
14451
25531
69735
73581
48053
20TR
05676
81566
82708
30TR
77332
85380
31076
ĐB
517911
964433
149288
Đầy đủ2 Số3 Số
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1