• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam

Xổ số Miền Nam hôm nay: 24/10/2016 đã kết thúc!..
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ bảy TP. HCMLong AnBình PhướcHậu Giang
3A73K13K1K1T3
100N
64
49
41
28
200N
833
912
774
410
400N
7973
5604
8640
2904
6587
5380
5803
7556
3954
0626
4845
6765
1TR
0955
8278
0538
0223
3TR
76073
18383
59539
86393
12095
68647
79896
54346
62718
75321
94761
92439
07995
86567
47869
12094
24201
81939
67046
49580
57841
04441
26533
67955
75860
72310
69559
36409
10TR
07170
09523
58189
86975
82096
64649
98879
77176
20TR
14464
01863
85399
47383
30TR
75620
45676
02540
20946
ĐB
934604
929040
199677
235277
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ sáu Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
37VL1003KS1025TV10
100N
44
81
36
200N
425
412
650
400N
0625
8198
2137
8507
6556
6842
1585
4357
1436
1TR
4397
5941
8055
3TR
31111
17833
22142
60461
17321
79470
19153
77709
89281
41869
35874
96493
33468
25348
36591
19633
02807
43090
74110
02750
37928
10TR
80912
87478
78849
70209
88009
23807
20TR
98997
06306
03079
30TR
35542
97865
09953
ĐB
683179
325741
767518
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ năm Tây NinhAn GiangBình Thuận
3K1AG3K13K1
100N
70
61
39
200N
039
973
301
400N
7866
9167
8402
7526
0277
9207
4586
2381
1095
1TR
3979
9631
1713
3TR
87411
76134
25348
19838
17473
01920
09959
00535
85402
31837
27313
28154
63257
61532
66156
42945
68425
41521
82276
14701
59958
10TR
72468
71946
09366
34889
64293
48920
20TR
10757
16406
12115
30TR
69725
90295
71885
ĐB
780625
240440
711112
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ tư Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
3K1K1T3K1T03
100N
47
73
54
200N
067
396
817
400N
2093
0543
1943
0115
9996
7790
9248
3294
4899
1TR
7036
2733
0490
3TR
20986
48977
66638
81112
07980
37706
29444
07275
37974
00475
03665
33536
52213
55335
32525
91828
73906
70082
32702
74880
51088
10TR
35692
24281
89146
70164
64956
99033
20TR
71276
42582
69819
30TR
12533
02935
58528
ĐB
976612
718824
996844
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ ba Bến TreVũng TàuBạc Liêu
K09T33AT03K1
100N
74
76
44
200N
714
433
683
400N
4760
6739
1749
9945
7555
3717
4321
6822
6966
1TR
4524
3068
9294
3TR
50113
16605
24548
42663
84147
80432
31416
21223
31563
52899
04549
85581
63815
38712
98384
25882
61812
14166
53623
21955
98033
10TR
75933
78528
87044
71524
25951
09375
20TR
70586
70407
96523
30TR
48124
08482
98889
ĐB
592918
853960
023243
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ hai TP. HCMĐồng ThápCà Mau
2E2B09T02K5
100N
95
51
89
200N
587
047
520
400N
2491
1140
6201
7647
6834
3525
3754
4463
9029
1TR
9833
0099
5822
3TR
17067
12935
99834
78300
94850
75991
73742
34402
78076
63872
43900
88958
70723
11558
86518
26855
20819
85061
27120
05564
58060
10TR
10097
58731
53872
14737
84675
16999
20TR
01267
48233
82556
30TR
69467
38740
44470
ĐB
986293
336341
019200
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Chủ nhật Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
TGD22K4ĐL2K4
100N
29
46
52
200N
304
977
363
400N
2390
1896
7718
6831
0979
3747
2197
5156
0567
1TR
3256
4093
7694
3TR
00131
48377
34991
95921
76635
91863
69861
56849
81237
28790
07019
75795
81964
46803
51004
23873
30857
50179
09404
74977
05588
10TR
06649
32899
94706
07658
81423
90173
20TR
25006
70827
77541
30TR
14989
85625
36536
ĐB
237105
087376
739296
Đầy đủ2 Số3 Số
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1