• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam

Còn 12:59:21 nữa đến xổ số Miền Nam
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Chủ nhật Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
TG-A99K1ĐL9K1
100N
49
38
14
200N
240
317
867
400N
6538
9732
6609
1755
2139
0980
7530
8126
3191
1TR
4174
9748
9983
3TR
12731
31874
15464
52454
82512
82905
38211
36165
60809
06363
25178
34607
02035
18781
15772
26631
35819
95057
76779
46079
27734
10TR
68355
98805
96748
33755
65436
64785
20TR
52438
28443
44127
30TR
68818
26145
50360
ĐB
792008
457505
643065
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ bảy TP. HCMLong AnBình PhướcHậu Giang
9A79K1M9K1K1T9
100N
32
86
83
28
200N
827
421
143
396
400N
2977
9608
8609
6337
6463
8997
9059
0454
0708
0813
4443
1915
1TR
2247
1298
6893
4599
3TR
33229
67107
86704
60170
34578
80561
87302
58557
08462
45776
61070
37718
01217
56120
68159
20610
55117
93687
47791
70250
36635
43866
26735
37835
67735
88078
03503
33207
10TR
25619
90705
95880
62641
69477
28646
17734
35816
20TR
90914
27048
23134
61145
30TR
59678
77008
29117
00828
ĐB
921541
874207
836253
456311
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ sáu Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
37VL3609KS3625TV36
100N
52
72
79
200N
187
516
133
400N
2362
0863
2860
4771
3941
8873
9435
0315
4205
1TR
2324
6132
6796
3TR
77744
60201
45617
60296
89341
21629
47020
69088
10791
72087
78670
22406
69195
37193
03302
57206
73894
99582
55003
47412
07131
10TR
04911
72940
56064
13600
11168
26267
20TR
38951
51670
97848
30TR
31413
24598
14655
ĐB
559903
260460
124452
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ năm Tây NinhAn GiangBình Thuận
9K1AG-9K19K1
100N
66
96
59
200N
451
006
015
400N
7762
3935
0950
4346
9774
0478
3614
5897
8393
1TR
3359
3193
4822
3TR
01614
73051
80547
95780
50414
55573
83383
57854
44746
80134
68751
53451
59329
27643
72875
50981
41968
33494
56654
84727
27695
10TR
31648
02947
29741
18209
63522
79997
20TR
44786
40881
37217
30TR
20756
77893
98892
ĐB
642591
570526
338961
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ tư Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
8K5K5T8K5T08
100N
12
80
26
200N
766
642
476
400N
5177
4064
0315
1926
1021
5050
9412
8122
6065
1TR
4441
6307
9999
3TR
30344
43518
64956
12162
77763
92292
06773
06412
51022
05178
50421
43744
67776
87239
42328
81429
11888
30999
26975
36082
25048
10TR
53239
91485
86591
45173
83313
56510
20TR
70096
40007
57957
30TR
98342
64113
02328
ĐB
204035
240951
428881
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ ba Bến TreVũng TàuBạc Liêu
K35-T88ET08K5
100N
61
30
56
200N
729
198
228
400N
7773
7781
1122
6675
7888
2813
6673
1837
5839
1TR
7996
7480
2307
3TR
08700
15222
74402
48481
55171
43700
86743
21480
59419
46678
44863
19043
12314
04662
39473
98848
73557
89563
20674
79991
53519
10TR
01637
04613
85080
36687
18432
71095
20TR
57219
51706
42965
30TR
26948
28027
76825
ĐB
487298
126773
597123
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ hai TP. HCMĐồng ThápCà Mau
8E2B35T08K5
100N
10
60
29
200N
705
887
222
400N
7456
7345
7407
8628
3917
0519
9675
7131
2894
1TR
9662
8479
3421
3TR
23586
44558
52441
29523
56630
70556
13795
76718
88119
02317
91123
45330
05007
75961
92149
07892
39784
13318
18129
75541
99989
10TR
73491
97805
17008
32111
46376
02637
20TR
64704
53514
42459
30TR
71677
56193
01542
ĐB
686755
502608
649828
Đầy đủ2 Số3 Số
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1