• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam

Còn 11:39:56 nữa đến xổ số Miền Nam
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ năm Tây NinhAn GiangBình Thuận
8K1AG-8K18K1
100N
73
84
44
200N
637
207
771
400N
6190
6125
4974
8493
3622
6476
6240
4718
9733
1TR
7650
4993
2725
3TR
31809
69978
96247
54523
39863
37661
07222
95987
47601
66840
12316
21482
08526
05681
67717
78413
07746
17406
41245
17090
61741
10TR
55463
60819
55665
34303
17975
11172
20TR
49010
35982
21160
30TR
72965
27350
41029
ĐB
868949
718616
958614
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ tư Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
8K1K1T8K1T08
100N
64
43
01
200N
610
341
777
400N
7608
5075
8540
5656
6888
4875
2235
2829
6006
1TR
1301
2137
2173
3TR
77228
31990
66630
18512
37491
95537
87567
15698
05238
92137
80088
21805
22358
47287
02346
14566
18722
87746
82655
85008
49786
10TR
18944
40452
42195
17479
23003
27632
20TR
09739
73775
92165
30TR
97744
52526
70318
ĐB
387919
638585
273425
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ ba Bến TreVũng TàuBạc Liêu
K31-T88AT08K1
100N
06
12
26
200N
271
437
917
400N
8125
4772
7904
6509
7605
1857
0867
6644
4199
1TR
9679
9888
4033
3TR
97095
87567
74996
20347
47950
99698
08122
53500
45052
96754
25092
38957
92995
21558
36210
30150
68776
63492
61425
77575
92936
10TR
19016
53203
76073
46356
27430
31578
20TR
91340
46530
68183
30TR
37438
11717
95181
ĐB
271745
487424
941164
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ hai TP. HCMĐồng ThápCà Mau
8A2B31T08K1
100N
97
25
20
200N
702
817
742
400N
8429
7100
1177
3974
6919
6596
6659
5893
1063
1TR
3206
7802
9468
3TR
06352
73677
81471
46453
34521
49671
84418
26136
76895
01418
66804
07340
90609
28108
35347
84486
02909
80737
37296
94931
97186
10TR
82932
89370
02121
60940
28225
91378
20TR
42546
72211
73282
30TR
32624
23129
66802
ĐB
148474
535113
475571
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Chủ nhật Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
TG-E77K5ĐL7K5
100N
09
95
93
200N
354
241
435
400N
5932
3745
5702
7164
0530
2518
7645
8833
0313
1TR
1635
4802
4111
3TR
18628
54073
60797
29956
51639
15936
55829
71338
26801
50930
71081
05071
41205
26985
59005
02574
12559
14965
99066
49366
55845
10TR
71049
07656
90197
67779
39292
97804
20TR
94091
65342
75814
30TR
79889
87896
73317
ĐB
156333
341938
517439
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ bảy TP. HCMLong AnBình PhướcHậu Giang
7E77K5M7K5K5T7
100N
55
81
22
58
200N
467
971
996
290
400N
8009
9820
4878
3422
6404
8136
5349
6783
3617
5250
3322
8353
1TR
7155
2627
1811
5739
3TR
92516
65151
39625
06843
01160
27398
59481
26365
60510
17131
90012
62007
52172
92496
56140
40684
00940
55408
91752
11708
62931
84277
66187
53450
89958
40374
00756
61292
10TR
16255
55173
80680
14298
60055
20459
52025
85472
20TR
65899
54379
06274
43595
30TR
24717
65244
59563
35091
ĐB
974169
461537
218417
436215
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ sáu Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
37VL3107KS3125TV31
100N
76
85
46
200N
483
803
234
400N
6024
6949
7191
4025
4366
3002
2390
6645
5842
1TR
2008
3301
7160
3TR
67583
03935
75867
27251
80450
43599
56986
80300
03935
25997
19538
76702
48024
59117
56086
87351
07698
81494
36359
26612
57207
10TR
42408
30018
59594
40891
73689
60741
20TR
41691
09181
12759
30TR
60233
67933
33041
ĐB
655397
235259
378633
Đầy đủ2 Số3 Số
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1