• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam

Còn 11:12:19 nữa đến xổ số Miền Nam
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Chủ nhật Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
TGA44K1ĐL4K1
100N
69
57
15
200N
175
841
818
400N
9365
5650
9871
4146
7449
8540
6027
6782
7236
1TR
0313
9202
1039
3TR
55968
50111
32731
13969
00207
77871
56270
41658
54237
40059
87936
40162
37182
75491
48425
85110
33955
06162
11164
65113
01493
10TR
93157
45432
61172
68051
47613
86786
20TR
21531
05789
93606
30TR
96339
03867
99346
ĐB
521831
596438
524220
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ bảy TP. HCMLong AnBình PhướcHậu Giang
4A74K14K1K1T4
100N
97
50
99
45
200N
434
971
878
745
400N
9407
0471
6865
2620
7067
1350
1252
5570
6950
4212
8700
9648
1TR
5358
7666
8195
7815
3TR
72353
58018
32863
14074
66620
55186
22475
88357
04907
50631
97353
65902
40353
34147
63166
81991
42249
33815
36993
75172
53817
22120
37453
18221
81412
86127
61233
99573
10TR
33368
58955
65991
53594
82824
04870
79725
20435
20TR
18495
08143
96410
08200
30TR
12815
47208
07730
85319
ĐB
653215
361417
237191
512968
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ sáu Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
37VL1404KS1425TV14
100N
48
45
50
200N
213
938
660
400N
6521
9950
4377
8759
8047
8068
1014
9174
7730
1TR
8776
8268
4497
3TR
15735
43509
73646
76604
93967
69786
83421
50475
37979
89836
93777
90502
09471
53043
44717
48498
37118
94051
31597
02607
99623
10TR
14472
84545
81785
13856
54404
03095
20TR
51525
54647
92032
30TR
00997
70229
17494
ĐB
955109
862587
429078
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ năm Tây NinhAn GiangBình Thuận
3K5AG3K53K5
100N
48
21
05
200N
645
372
419
400N
9539
3040
6957
1617
8938
9604
4226
0134
9302
1TR
7712
3958
4865
3TR
29113
76985
80417
71611
47652
69725
87897
11605
08379
39053
83607
43431
75170
57290
39159
64379
95696
89870
15624
75151
57144
10TR
71022
86048
57633
83530
52947
03575
20TR
49944
45386
54374
30TR
72812
04953
71967
ĐB
377909
379021
021692
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ tư Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
3K5K5T3K5T03
100N
65
34
03
200N
671
205
768
400N
9176
2798
0557
1812
0269
3145
5734
8532
0702
1TR
8176
6301
5678
3TR
53800
44242
04363
74386
08414
93470
28491
14061
86141
53476
13039
28404
84641
42524
41651
69974
55816
40294
66551
89166
71754
10TR
80992
14451
25531
69735
73581
48053
20TR
05676
81566
82708
30TR
77332
85380
31076
ĐB
517911
964433
149288
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ ba Bến TreVũng TàuBạc Liêu
K13T33ET03K5
100N
56
68
31
200N
411
439
260
400N
5461
2014
5536
3316
5057
0433
7571
2548
7191
1TR
2183
8089
8361
3TR
68963
43783
82898
94778
80454
97133
36293
32130
11868
02260
78474
00636
01506
88960
63047
03739
93735
58697
90725
11828
97666
10TR
28003
59210
48516
59477
22506
59131
20TR
50367
38523
63821
30TR
96907
69616
13111
ĐB
773169
675302
660365
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ hai TP. HCMĐồng ThápCà Mau
3E2B13T03K4
100N
42
17
97
200N
792
189
700
400N
1592
9564
4915
3731
0941
3553
0097
5660
3261
1TR
3286
5627
4772
3TR
75722
10442
34521
76139
12967
45815
42846
51969
76606
30733
26544
13077
97837
56904
48925
25931
24701
24132
89130
15792
63046
10TR
61548
26706
91430
58443
06075
87230
20TR
17008
90554
20323
30TR
20252
13538
34586
ĐB
516341
430493
014317
Đầy đủ2 Số3 Số
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1