• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam

Còn 07:43:34 nữa đến xổ số Miền Nam
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ năm Tây NinhAn GiangBình Thuận
3K1AG3K13K1
100N
70
61
39
200N
039
973
301
400N
7866
9167
8402
7526
0277
9207
4586
2381
1095
1TR
3979
9631
1713
3TR
87411
76134
25348
19838
17473
01920
09959
00535
85402
31837
27313
28154
63257
61532
66156
42945
68425
41521
82276
14701
59958
10TR
72468
71946
09366
34889
64293
48920
20TR
10757
16406
12115
30TR
69725
90295
71885
ĐB
780625
240440
711112
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ tư Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
3K1K1T3K1T03
100N
47
73
54
200N
067
396
817
400N
2093
0543
1943
0115
9996
7790
9248
3294
4899
1TR
7036
2733
0490
3TR
20986
48977
66638
81112
07980
37706
29444
07275
37974
00475
03665
33536
52213
55335
32525
91828
73906
70082
32702
74880
51088
10TR
35692
24281
89146
70164
64956
99033
20TR
71276
42582
69819
30TR
12533
02935
58528
ĐB
976612
718824
996844
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ ba Bến TreVũng TàuBạc Liêu
K09T33AT03K1
100N
74
76
44
200N
714
433
683
400N
4760
6739
1749
9945
7555
3717
4321
6822
6966
1TR
4524
3068
9294
3TR
50113
16605
24548
42663
84147
80432
31416
21223
31563
52899
04549
85581
63815
38712
98384
25882
61812
14166
53623
21955
98033
10TR
75933
78528
87044
71524
25951
09375
20TR
70586
70407
96523
30TR
48124
08482
98889
ĐB
592918
853960
023243
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ hai TP. HCMĐồng ThápCà Mau
2E2B09T02K5
100N
95
51
89
200N
587
047
520
400N
2491
1140
6201
7647
6834
3525
3754
4463
9029
1TR
9833
0099
5822
3TR
17067
12935
99834
78300
94850
75991
73742
34402
78076
63872
43900
88958
70723
11558
86518
26855
20819
85061
27120
05564
58060
10TR
10097
58731
53872
14737
84675
16999
20TR
01267
48233
82556
30TR
69467
38740
44470
ĐB
986293
336341
019200
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Chủ nhật Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
TGD22K4ĐL2K4
100N
29
46
52
200N
304
977
363
400N
2390
1896
7718
6831
0979
3747
2197
5156
0567
1TR
3256
4093
7694
3TR
00131
48377
34991
95921
76635
91863
69861
56849
81237
28790
07019
75795
81964
46803
51004
23873
30857
50179
09404
74977
05588
10TR
06649
32899
94706
07658
81423
90173
20TR
25006
70827
77541
30TR
14989
85625
36536
ĐB
237105
087376
739296
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ bảy TP. HCMLong AnBình PhướcHậu Giang
2D72K42K4K4T2
100N
74
13
32
06
200N
432
487
938
539
400N
3393
4098
9548
9408
4900
0045
7737
2370
4946
2086
8763
0215
1TR
8473
2057
2453
7841
3TR
42310
17528
02481
97059
95398
73008
62297
37059
23751
06782
03173
03574
88656
90534
95468
88767
55450
13553
70534
23011
91433
49712
34473
99567
08794
83946
45609
88830
10TR
52498
06612
07234
35564
52269
96286
95993
01613
20TR
93378
38171
58640
88775
30TR
37522
10078
61986
60988
ĐB
971897
276080
216841
636310
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ sáu Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
37VL0902KS0925TV09
100N
10
32
06
200N
157
336
519
400N
9926
0764
0977
0226
9203
7312
3455
8304
0048
1TR
5641
4958
0572
3TR
97688
10386
62668
40868
26096
02572
67876
14240
15780
44463
71685
14682
08243
28172
29433
10696
26781
53918
64917
82769
65641
10TR
58761
80112
11239
22330
61653
40071
20TR
43814
83488
13717
30TR
75303
85488
18726
ĐB
237003
285984
157265
Đầy đủ2 Số3 Số
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1