• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam

Xổ số Miền Nam hôm nay: 23/10/2016 đã kết thúc!..
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ bảy TP. HCMLong AnBình PhướcHậu Giang
7A77K1M7K1K1T7
100N
08
03
52
11
200N
901
278
570
039
400N
6056
7804
7557
8212
9401
0839
9553
8734
0960
6370
0863
8391
1TR
1704
0125
9985
7938
3TR
26704
81350
38823
28225
98114
41359
51310
40631
05705
22025
38404
07485
78867
79865
36632
81462
80100
88526
30899
31903
66851
65313
51535
17355
76218
32554
74710
33043
10TR
23998
32707
89522
16624
05094
15470
54386
59040
20TR
73362
56249
09216
01994
30TR
63174
99104
30022
64736
ĐB
449603
716800
908054
477009
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ sáu Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
37VL2707KS2725TV27
100N
70
13
12
200N
976
048
230
400N
5017
8780
4166
3578
0589
0580
8496
7039
8714
1TR
4493
5670
3112
3TR
45466
79301
52038
87272
35520
59307
94251
45659
82394
13499
48365
12093
64618
72737
97257
11907
01726
70217
37200
87003
59336
10TR
37121
64493
67382
52624
23176
93613
20TR
90200
42156
46988
30TR
71094
86948
54988
ĐB
678520
697768
056566
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ năm Tây NinhAn GiangBình Thuận
6K5AG6K56K5
100N
82
69
25
200N
381
487
487
400N
6131
4815
3581
8132
4429
1339
0120
9501
0022
1TR
4043
0326
8046
3TR
96145
74145
45440
95754
57641
98162
54100
37416
13185
67367
71695
27054
84314
22789
25181
81503
77752
93176
29815
93388
51678
10TR
25492
16610
56219
48680
00150
73966
20TR
44053
25760
72748
30TR
27282
13946
52584
ĐB
707252
806627
505350
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ tư Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
6K5K5T6K5T06
100N
76
95
31
200N
295
097
403
400N
8758
2721
6596
9694
4318
4674
1046
6354
1434
1TR
5202
1635
2667
3TR
63160
95301
04408
08266
90381
48448
15442
22699
88154
86867
93191
75889
49979
71376
68495
85222
37116
42518
83324
91062
05439
10TR
23269
71328
74293
58867
93043
32611
20TR
36027
33442
30207
30TR
44092
40126
55429
ĐB
261174
203029
111389
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ ba Bến TreVũng TàuBạc Liêu
K26T66DT06K4
100N
23
40
71
200N
863
090
995
400N
3833
5923
8162
2475
2799
9573
4936
0348
8263
1TR
1847
7145
6970
3TR
42262
93030
59453
31154
01743
60811
82089
92934
52760
57483
51362
39421
21789
71726
10977
31882
07095
67504
50146
93944
29421
10TR
95809
85991
93306
28036
50255
48111
20TR
82076
48816
67763
30TR
77442
25258
99178
ĐB
839430
858890
178750
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ hai TP. HCMĐồng ThápCà Mau
6E2B26T06K4
100N
56
83
27
200N
334
180
855
400N
0652
2531
4015
7366
5441
3640
7463
7065
7710
1TR
4234
6773
7490
3TR
75231
35065
30023
68705
31918
02082
92780
11699
45686
72025
32585
15887
80934
74728
83700
78014
70188
32674
66557
45903
21296
10TR
20456
36386
40334
24308
30820
17652
20TR
27135
23035
42939
30TR
24960
51922
07554
ĐB
525463
393411
849827
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Chủ nhật Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
TGD66K4ĐL6K4
100N
78
94
21
200N
309
049
967
400N
7684
7179
1479
9223
6001
2528
5834
0137
2405
1TR
6857
4922
5068
3TR
02835
84851
95315
42372
59311
36960
13770
88761
67895
53145
12531
21818
09191
92138
56992
03536
37219
23884
56432
56764
78521
10TR
86054
43145
46588
25502
03127
36843
20TR
04597
92881
86497
30TR
23893
57091
71423
ĐB
190642
267732
783735
Đầy đủ2 Số3 Số
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1