• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam

Xổ số Miền Nam hôm nay: 22/10/2016 đã kết thúc!..
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ bảy TP. HCMLong AnBình PhướcHậu Giang
1A71K11K1K1T1
100N
57
31
60
85
200N
435
885
886
569
400N
6139
2695
6833
3911
1624
8687
8129
7092
3710
7863
9825
6987
1TR
8299
1838
1906
3892
3TR
28258
38316
29065
38463
70641
27496
11405
28751
07676
71215
85476
23476
16724
23014
23553
28510
88141
51920
03435
72594
51457
14408
48066
35615
64322
94564
86767
91696
10TR
56085
12495
88789
79546
98965
91073
83650
18882
20TR
70862
63205
29800
12858
30TR
43802
48396
90100
06775
ĐB
196828
363188
513602
183887
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ sáu Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
37VL0101KS0125TV01
100N
26
66
22
200N
951
724
717
400N
4766
6479
0765
6029
6155
9916
6953
6665
4756
1TR
8364
4234
1112
3TR
28767
34615
41228
67571
82979
71279
43450
84484
91049
67821
57620
25563
32699
60877
86993
01644
07030
62155
37078
87225
91800
10TR
01711
00362
96433
92949
87245
88040
20TR
02244
87467
26310
30TR
87712
95630
71255
ĐB
350421
855150
172178
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ năm Tây NinhAn GiangBình Thuận
12K5AG12K512K5
100N
74
81
04
200N
087
266
956
400N
4473
3808
2279
1865
3886
4838
5789
2133
7045
1TR
0571
2730
1835
3TR
16260
17317
57349
96378
07731
72815
38813
55836
78325
97271
79462
73155
68769
00409
80264
52760
18582
96100
10550
36689
96927
10TR
93860
68450
13187
71865
08080
80970
20TR
28807
51291
83894
30TR
01358
59242
38253
ĐB
667835
166891
257952
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ tư Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
12K5K5T12K5T12
100N
78
20
42
200N
856
170
618
400N
3942
3151
4165
3238
6024
7428
3247
4404
7798
1TR
3317
6380
6844
3TR
91738
74313
83643
60596
47944
36641
75116
34845
21276
03875
68354
28285
08181
09417
54873
03214
20208
49229
75378
92964
13535
10TR
17329
23913
21584
30734
16379
54565
20TR
07486
87427
97361
30TR
27103
75228
15243
ĐB
562877
555843
962523
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ ba Bến TreVũng TàuBạc Liêu
K52T1212ET12K5
100N
81
35
86
200N
926
742
210
400N
2376
7189
8266
7515
5568
9956
3177
1314
5815
1TR
2125
3914
1664
3TR
62401
90268
86757
03122
71900
44016
04401
07622
74209
63217
72432
78162
13094
88202
03515
71725
29295
05595
05245
73201
83430
10TR
17916
25786
30420
23960
20101
20200
20TR
69729
45204
16220
30TR
37462
37813
73471
ĐB
038777
192793
877308
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ hai TP. HCMĐồng ThápCà Mau
12E2A53T12K4
100N
10
46
83
200N
385
931
356
400N
9823
6879
0798
5896
0700
3934
2966
7172
2595
1TR
7830
0750
5968
3TR
19350
51027
15515
86808
34620
16053
81091
13527
19030
76759
49866
12752
05526
13812
25946
43997
16018
79644
53204
72433
26916
10TR
92398
43595
74198
54877
57817
54382
20TR
41847
75336
14034
30TR
82625
46490
26466
ĐB
020481
884827
016169
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Chủ nhật Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
TG12D12K4ĐL12K4
100N
37
36
20
200N
322
678
950
400N
1438
3034
8692
7082
3019
1421
2626
4453
3275
1TR
6790
1723
6821
3TR
71535
10279
71625
11646
36972
76664
38406
28951
75537
95564
83592
60383
39630
36536
83137
56748
42886
81352
55432
89089
24618
10TR
29527
35472
34074
46888
59763
17597
20TR
57892
74646
35559
30TR
63103
32597
30447
ĐB
747110
634732
272282
Đầy đủ2 Số3 Số
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1