• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam

Còn 13:54:01 nữa đến xổ số Miền Nam
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ bảy TP. HCMLong AnBình PhướcHậu Giang
10A710K1M10K1K1T10
100N
96
30
92
26
200N
243
827
879
708
400N
3735
9278
0318
1060
4740
3140
2362
8277
9540
5256
9643
9930
1TR
3013
0117
2570
1112
3TR
19978
40511
99020
90173
24156
84133
53908
97385
13577
03531
60800
48139
22505
62486
58978
68108
36618
68379
34333
20724
23975
31991
91287
75307
53061
99053
81375
85208
10TR
84437
48036
70807
71766
40445
75005
41917
16421
20TR
58082
66734
80557
39367
30TR
17002
32345
86675
56899
ĐB
839414
731367
432240
182797
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ sáu Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
37VL4009KS4025TV40
100N
99
99
93
200N
096
684
582
400N
9017
7950
7826
8192
6767
2814
7093
0431
4819
1TR
9923
6482
7267
3TR
46520
03877
20839
50194
03070
03934
71395
70559
21769
88398
02847
28025
44839
36411
07396
76627
95972
76129
68863
49684
49435
10TR
19966
72872
97924
94135
98096
98840
20TR
58851
69005
43309
30TR
08674
37256
46001
ĐB
726410
765235
830447
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ năm Tây NinhAn GiangBình Thuận
9K5AG-9K59K5
100N
93
77
48
200N
770
004
252
400N
2537
3038
4974
1012
6258
4041
1202
7073
4297
1TR
1235
2301
8646
3TR
89594
68766
02271
28223
99426
71785
94679
75228
36949
03371
36675
34113
33336
95886
43163
58074
68119
28104
08596
61767
46176
10TR
67877
42672
77846
76735
15122
69793
20TR
13740
38180
72130
30TR
59395
40250
72824
ĐB
666475
256106
132612
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ tư Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
9K4K4T9K4T09
100N
89
08
82
200N
351
842
244
400N
1670
9825
6509
0117
0677
7920
6042
6353
1864
1TR
0028
7187
8450
3TR
96279
11258
82665
52237
67558
71393
54510
07595
41634
07610
02175
44298
37259
49525
99344
28047
22459
11926
55946
91695
58852
10TR
58021
28243
23469
25452
79941
57657
20TR
76006
80453
49765
30TR
47601
28014
95129
ĐB
206118
925369
541212
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ ba Bến TreVũng TàuBạc Liêu
K39T99DT09K4
100N
19
50
55
200N
947
124
181
400N
7228
3478
7569
1794
3997
9271
6260
4999
9206
1TR
1063
2430
3570
3TR
04000
01649
16607
41007
71463
44671
41848
09835
84268
40682
00716
60484
06045
46076
28349
83518
49703
56783
63923
01895
06483
10TR
04718
47437
45615
60353
26081
88939
20TR
96169
36240
52690
30TR
37293
90350
30290
ĐB
107640
991534
355076
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ hai TP. HCMĐồng ThápCà Mau
9E2B39T09K4
100N
28
07
28
200N
766
327
949
400N
7963
9090
6070
9393
4694
9870
5436
1470
5785
1TR
7705
8396
1895
3TR
06081
75207
14497
78072
20194
32663
01639
16572
85402
06561
67785
60054
44873
37939
22732
02395
88979
80530
37578
80113
09107
10TR
67434
11890
04659
85128
47631
97777
20TR
74644
63231
64849
30TR
15424
88309
75005
ĐB
352543
985155
962998
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Chủ nhật Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
TG-D99K4ĐL9K4
100N
18
22
22
200N
771
420
940
400N
0353
6120
6422
3795
9900
8605
4073
6444
8593
1TR
8727
3701
6716
3TR
97514
73147
83185
92618
97269
90329
95718
15295
00672
35534
16154
19705
87478
60554
94264
45194
44338
19204
04291
16757
10848
10TR
10246
31486
71213
71980
35352
29285
20TR
04090
37536
46001
30TR
86271
79821
41850
ĐB
959528
340149
293439
Đầy đủ2 Số3 Số
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1