• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam

Xổ số Miền Nam hôm nay: 25/10/2016 đã kết thúc!..
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ năm Tây NinhAn GiangBình Thuận
9K1AG-9K19K1
100N
66
96
59
200N
451
006
015
400N
7762
3935
0950
4346
9774
0478
3614
5897
8393
1TR
3359
3193
4822
3TR
01614
73051
80547
95780
50414
55573
83383
57854
44746
80134
68751
53451
59329
27643
72875
50981
41968
33494
56654
84727
27695
10TR
31648
02947
29741
18209
63522
79997
20TR
44786
40881
37217
30TR
20756
77893
98892
ĐB
642591
570526
338961
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ tư Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
8K5K5T8K5T08
100N
12
80
26
200N
766
642
476
400N
5177
4064
0315
1926
1021
5050
9412
8122
6065
1TR
4441
6307
9999
3TR
30344
43518
64956
12162
77763
92292
06773
06412
51022
05178
50421
43744
67776
87239
42328
81429
11888
30999
26975
36082
25048
10TR
53239
91485
86591
45173
83313
56510
20TR
70096
40007
57957
30TR
98342
64113
02328
ĐB
204035
240951
428881
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ ba Bến TreVũng TàuBạc Liêu
K35-T88ET08K5
100N
61
30
56
200N
729
198
228
400N
7773
7781
1122
6675
7888
2813
6673
1837
5839
1TR
7996
7480
2307
3TR
08700
15222
74402
48481
55171
43700
86743
21480
59419
46678
44863
19043
12314
04662
39473
98848
73557
89563
20674
79991
53519
10TR
01637
04613
85080
36687
18432
71095
20TR
57219
51706
42965
30TR
26948
28027
76825
ĐB
487298
126773
597123
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ hai TP. HCMĐồng ThápCà Mau
8E2B35T08K5
100N
10
60
29
200N
705
887
222
400N
7456
7345
7407
8628
3917
0519
9675
7131
2894
1TR
9662
8479
3421
3TR
23586
44558
52441
29523
56630
70556
13795
76718
88119
02317
91123
45330
05007
75961
92149
07892
39784
13318
18129
75541
99989
10TR
73491
97805
17008
32111
46376
02637
20TR
64704
53514
42459
30TR
71677
56193
01542
ĐB
686755
502608
649828
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Chủ nhật Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
TG-D88K4ĐL8K4
100N
76
08
34
200N
663
234
587
400N
1688
3925
6723
3704
2859
2265
3747
7911
1061
1TR
5364
2404
4159
3TR
79135
29194
52202
46661
70097
06153
84461
38555
11458
68358
30870
22734
21398
50849
54112
35988
07159
11370
46261
17398
39679
10TR
61579
05693
40103
81532
56483
31633
20TR
08597
86423
71804
30TR
27108
42788
49588
ĐB
891251
207721
275039
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ bảy TP. HCMLong AnBình PhướcHậu Giang
8D78K4M8K4K4T8
100N
32
53
19
54
200N
960
573
143
053
400N
7939
0103
3395
0696
8571
2256
1550
9092
2980
1921
2081
1386
1TR
2850
7455
0325
5561
3TR
57782
63121
42458
56406
05673
90782
97663
71651
07680
90954
31031
65991
60448
94975
80440
77454
79390
03682
68166
18936
74326
34922
85735
41269
25132
73313
47179
76069
10TR
58340
37179
01467
14107
71023
26184
18150
42404
20TR
75522
84749
44644
51875
30TR
30191
27492
44507
75002
ĐB
831469
384714
996557
833727
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ sáu Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
37VL3508KS3525TV35
100N
22
17
76
200N
633
741
358
400N
2979
6159
2707
4151
2075
7096
1185
4518
9977
1TR
3275
1727
0284
3TR
99145
48734
13128
98179
61025
83501
02453
04004
33555
24724
67954
44138
16525
61427
76099
73944
51870
16350
92366
56938
92395
10TR
65674
33196
59995
31659
91812
27077
20TR
11504
89507
20862
30TR
91680
97909
37563
ĐB
197653
330597
644175
Đầy đủ2 Số3 Số
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1