• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An

Xổ số Long An mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 26/05/2018
KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An
Thứ bảy Loại vé: 10K5
100N
03
200N
548
400N
5774
8965
5376
1TR
0828
3TR
56830
45317
91705
71824
33716
48665
82342
10TR
74154
26378
20TR
05681
30TR
14866
ĐB
757422

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Long An ngày 29/10/16

005 03 554
117 16 666 65 65
222 24 28 778 74 76
330 881
442 48 9

Long An - 29/10/16

0123456789
6830
5681
2342
7422
03
5774
1824
4154
8965
1705
8665
5376
3716
4866
5317
548
0828
6378
KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An
Thứ bảy Loại vé: 10K4
100N
56
200N
071
400N
9787
8176
1897
1TR
7810
3TR
76754
06810
26197
34465
86843
63498
52807
10TR
06093
57177
20TR
34023
30TR
04108
ĐB
975106

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Long An ngày 22/10/16

006 08 07 554 56
110 10 665
223 777 76 71
3887
443 993 97 98 97

Long An - 22/10/16

0123456789
7810
6810
071
6843
6093
4023
6754
4465
56
8176
5106
9787
1897
6197
2807
7177
3498
4108
KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An
Thứ bảy Loại vé: 10K3
100N
19
200N
948
400N
3723
1297
5295
1TR
8831
3TR
48787
44947
73485
32480
84199
49254
97851
10TR
52174
31324
20TR
98629
30TR
83910
ĐB
443258

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Long An ngày 15/10/16

0558 54 51
110 19 6
229 24 23 774
331 887 85 80
447 48 999 97 95

Long An - 15/10/16

0123456789
2480
3910
8831
7851
3723
9254
2174
1324
5295
3485
1297
8787
4947
948
3258
19
4199
8629
KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An
Thứ bảy Loại vé: 10K2
100N
87
200N
916
400N
4328
1485
4778
1TR
7853
3TR
45173
24121
23505
25907
55788
66888
42106
10TR
66842
76941
20TR
20598
30TR
18613
ĐB
637472

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Long An ngày 08/10/16

005 07 06 553
113 16 6
221 28 772 73 78
3888 88 85 87
442 41 998

Long An - 08/10/16

0123456789
4121
6941
6842
7472
7853
5173
8613
1485
3505
916
2106
87
5907
4328
4778
5788
6888
0598
KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An
Thứ bảy Loại vé: 10K1
100N
30
200N
827
400N
1060
4740
3140
1TR
0117
3TR
97385
13577
03531
60800
48139
22505
62486
10TR
70807
71766
20TR
66734
30TR
32345
ĐB
731367

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Long An ngày 01/10/16

007 00 05 5
117 667 66 60
227 777
334 31 39 30 885 86
445 40 40 9

Long An - 01/10/16

0123456789
30
1060
4740
3140
0800
3531
6734
7385
2505
2345
2486
1766
827
0117
3577
0807
1367
8139
KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An
Thứ bảy Loại vé: 9K4
100N
56
200N
402
400N
5704
3866
1787
1TR
0246
3TR
12339
26424
94456
99689
73458
11943
75666
10TR
12750
12839
20TR
98650
30TR
59329
ĐB
036497

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Long An ngày 24/09/16

004 02 550 50 56 58 56
1666 66
229 24 7
339 39 889 87
443 46 997

Long An - 24/09/16

0123456789
2750
8650
402
1943
5704
6424
56
3866
0246
4456
5666
1787
6497
3458
2339
9689
2839
9329
KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An
Thứ bảy Loại vé: 9K3
100N
05
200N
409
400N
3272
0423
0963
1TR
5216
3TR
08346
20325
73022
16776
80057
84214
78493
10TR
74808
67835
20TR
09304
30TR
18718
ĐB
036227

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Long An ngày 17/09/16

004 08 09 05 557
118 14 16 663
227 25 22 23 776 72
335 8
446 993

Long An - 17/09/16

0123456789
3272
3022
0423
0963
8493
4214
9304
05
0325
7835
5216
8346
6776
0057
6227
4808
8718
409

© ketquaxoso

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1