• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An

Xổ số Long An mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 29/10/2016
KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An
Thứ bảy Loại vé: 6K3
100N
45
200N
979
400N
5605
7773
6032
1TR
3470
3TR
79474
14797
31524
42660
37993
61733
83247
10TR
74053
63319
20TR
39384
30TR
37013
ĐB
837669

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Long An ngày 18/06/16

005 553
113 19 669 60
224 774 70 73 79
333 32 884
447 45 997 93

Long An - 18/06/16

0123456789
3470
2660
6032
7773
7993
1733
4053
7013
9474
1524
9384
45
5605
4797
3247
979
3319
7669
KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An
Thứ bảy Loại vé: 6K2
100N
19
200N
774
400N
1494
8938
6729
1TR
1429
3TR
19547
43795
51756
51084
25946
39099
40722
10TR
20661
31479
20TR
73404
30TR
26382
ĐB
414373

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Long An ngày 11/06/16

004 556
119 661
222 29 29 773 79 74
338 882 84
447 46 995 99 94

Long An - 11/06/16

0123456789
0661
0722
6382
4373
774
1494
1084
3404
3795
1756
5946
9547
8938
19
6729
1429
9099
1479
KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An
Thứ bảy Loại vé: 6K1
100N
56
200N
843
400N
1914
1521
0809
1TR
5751
3TR
85039
00832
64744
57190
83589
63209
46281
10TR
16788
86991
20TR
70622
30TR
91482
ĐB
199989

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Long An ngày 04/06/16

009 09 551 56
114 6
222 21 7
339 32 889 82 88 89 81
444 43 991 90

Long An - 04/06/16

0123456789
7190
1521
5751
6281
6991
0832
0622
1482
843
1914
4744
56
6788
0809
5039
3589
3209
9989
KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An
Thứ bảy Loại vé: 5K4
100N
81
200N
937
400N
3670
9143
0100
1TR
8298
3TR
42041
48877
32768
70284
74627
42215
68320
10TR
72012
58368
20TR
15727
30TR
14428
ĐB
025632

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Long An ngày 28/05/16

000 5
112 15 668 68
228 27 27 20 777 70
332 37 884 81
441 43 998

Long An - 28/05/16

0123456789
3670
0100
8320
81
2041
2012
5632
9143
0284
2215
937
8877
4627
5727
8298
2768
8368
4428
KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An
Thứ bảy Loại vé: 5K3
100N
04
200N
036
400N
5394
2595
6992
1TR
6673
3TR
21525
14054
45068
48456
56603
17576
52358
10TR
02397
25529
20TR
61025
30TR
06237
ĐB
950923

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Long An ngày 21/05/16

003 04 554 56 58
1668
223 25 29 25 776 73
337 36 8
4997 94 95 92

Long An - 21/05/16

0123456789
6992
6673
6603
0923
04
5394
4054
2595
1525
1025
036
8456
7576
2397
6237
5068
2358
5529
KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An
Thứ bảy Loại vé: 5K2
100N
21
200N
870
400N
3646
4304
7803
1TR
0270
3TR
73348
26312
27557
77380
84766
37281
95971
10TR
64621
86258
20TR
67721
30TR
53946
ĐB
284225

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Long An ngày 14/05/16

004 03 558 57
112 666
225 21 21 21 771 70 70
3880 81
446 48 46 9

Long An - 14/05/16

0123456789
870
0270
7380
21
7281
5971
4621
7721
6312
7803
4304
4225
3646
4766
3946
7557
3348
6258
KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An
Thứ bảy Loại vé: 5K1
100N
92
200N
007
400N
4544
8803
3653
1TR
8103
3TR
71088
53659
43379
42174
22237
28626
12752
10TR
38640
32909
20TR
97686
30TR
23628
ĐB
548228

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Long An ngày 07/05/16

009 03 03 07 559 52 53
16
228 28 26 779 74
337 886 88
440 44 992

Long An - 07/05/16

0123456789
8640
92
2752
8803
3653
8103
4544
2174
8626
7686
007
2237
1088
3628
8228
3659
3379
2909
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1