• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An

Xổ số Long An mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 22/10/2016
KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An
Thứ bảy Loại vé: 9K3
100N
05
200N
409
400N
3272
0423
0963
1TR
5216
3TR
08346
20325
73022
16776
80057
84214
78493
10TR
74808
67835
20TR
09304
30TR
18718
ĐB
036227

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Long An ngày 17/09/16

004 08 09 05 557
118 14 16 663
227 25 22 23 776 72
335 8
446 993

Long An - 17/09/16

0123456789
3272
3022
0423
0963
8493
4214
9304
05
0325
7835
5216
8346
6776
0057
6227
4808
8718
409
KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An
Thứ bảy Loại vé: 9K2
100N
07
200N
414
400N
6457
4864
7363
1TR
7040
3TR
82193
67373
57610
30310
65210
02915
86718
10TR
26696
45275
20TR
65856
30TR
97341
ĐB
487439

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Long An ngày 10/09/16

007 556 57
110 10 10 15 18 14 664 63
2775 73
339 8
441 40 996 93

Long An - 10/09/16

0123456789
7040
7610
0310
5210
7341
7363
2193
7373
414
4864
2915
5275
6696
5856
07
6457
6718
7439
KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An
Thứ bảy Loại vé: 9K1
100N
86
200N
421
400N
6337
6463
8997
1TR
1298
3TR
58557
08462
45776
61070
37718
01217
56120
10TR
95880
62641
20TR
27048
30TR
77008
ĐB
874207

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Long An ngày 03/09/16

007 08 557
118 17 662 63
220 21 776 70
337 880 86
448 41 998 97

Long An - 03/09/16

0123456789
1070
6120
5880
421
2641
8462
6463
86
5776
6337
8997
8557
1217
4207
1298
7718
7048
7008
KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An
Thứ bảy Loại vé: 8K4
100N
53
200N
573
400N
0696
8571
2256
1TR
7455
3TR
71651
07680
90954
31031
65991
60448
94975
10TR
01467
14107
20TR
84749
30TR
27492
ĐB
384714

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Long An ngày 27/08/16

007 551 54 55 56 53
114 667
2775 71 73
331 880
449 48 992 91 96

Long An - 27/08/16

0123456789
7680
8571
1651
1031
5991
7492
53
573
0954
4714
7455
4975
0696
2256
1467
4107
0448
4749
KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An
Thứ bảy Loại vé: 8K3
100N
54
200N
435
400N
9105
0948
6521
1TR
6942
3TR
87167
57094
48023
25848
37781
19124
43658
10TR
83855
32352
20TR
79572
30TR
51485
ĐB
648756

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Long An ngày 20/08/16

005 556 55 52 58 54
1667
223 24 21 772
335 885 81
448 42 48 994

Long An - 20/08/16

0123456789
6521
7781
6942
2352
9572
8023
54
7094
9124
435
9105
3855
1485
8756
7167
0948
5848
3658
KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An
Thứ bảy Loại vé: 8K2
100N
49
200N
380
400N
8753
4280
5022
1TR
1770
3TR
04522
76596
54435
66263
31270
92093
65701
10TR
12464
03866
20TR
33801
30TR
88399
ĐB
363186

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Long An ngày 13/08/16

001 01 553
1664 66 63
222 22 770 70
335 886 80 80
449 999 96 93

Long An - 13/08/16

0123456789
380
4280
1770
1270
5701
3801
5022
4522
8753
6263
2093
2464
4435
6596
3866
3186
49
8399
KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An
Thứ bảy Loại vé: 8K1
100N
08
200N
545
400N
5619
4467
2829
1TR
0474
3TR
42755
78593
46168
34573
70376
87336
02601
10TR
75064
14140
20TR
15636
30TR
40780
ĐB
297718

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Long An ngày 06/08/16

001 08 555
118 19 664 68 67
229 773 76 74
336 36 880
440 45 993

Long An - 06/08/16

0123456789
4140
0780
2601
8593
4573
0474
5064
545
2755
0376
7336
5636
4467
08
6168
7718
5619
2829
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1