• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An

Xổ số Long An mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 22/10/2016
KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An
Thứ bảy Loại vé: 7K2
100N
72
200N
602
400N
8339
1559
9490
1TR
5330
3TR
67922
06526
60479
84436
19098
87892
86471
10TR
90592
20623
20TR
10026
30TR
11385
ĐB
126618

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Long An ngày 09/07/16

002 559
118 6
226 23 22 26 779 71 72
336 30 39 885
4992 98 92 90

Long An - 09/07/16

0123456789
9490
5330
6471
72
602
7922
7892
0592
0623
1385
6526
4436
0026
9098
6618
8339
1559
0479
KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An
Thứ bảy Loại vé: 7K1
100N
03
200N
278
400N
8212
9401
0839
1TR
0125
3TR
40631
05705
22025
38404
07485
78867
79865
10TR
89522
16624
20TR
56249
30TR
99104
ĐB
716800

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Long An ngày 02/07/16

000 04 05 04 01 03 5
112 667 65
222 24 25 25 778
331 39 885
449 9

Long An - 02/07/16

0123456789
6800
9401
0631
8212
9522
03
8404
6624
9104
0125
5705
2025
7485
9865
8867
278
0839
6249
KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An
Thứ bảy Loại vé: 6K4
100N
70
200N
300
400N
2440
2258
0528
1TR
8031
3TR
75208
08322
34324
37734
20555
03952
03914
10TR
29823
42444
20TR
27964
30TR
70077
ĐB
191890

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Long An ngày 25/06/16

008 00 555 52 58
114 664
223 22 24 28 777 70
334 31 8
444 40 990

Long An - 25/06/16

0123456789
70
300
2440
1890
8031
8322
3952
9823
4324
7734
3914
2444
7964
0555
0077
2258
0528
5208
KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An
Thứ bảy Loại vé: 6K3
100N
45
200N
979
400N
5605
7773
6032
1TR
3470
3TR
79474
14797
31524
42660
37993
61733
83247
10TR
74053
63319
20TR
39384
30TR
37013
ĐB
837669

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Long An ngày 18/06/16

005 553
113 19 669 60
224 774 70 73 79
333 32 884
447 45 997 93

Long An - 18/06/16

0123456789
3470
2660
6032
7773
7993
1733
4053
7013
9474
1524
9384
45
5605
4797
3247
979
3319
7669
KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An
Thứ bảy Loại vé: 6K2
100N
19
200N
774
400N
1494
8938
6729
1TR
1429
3TR
19547
43795
51756
51084
25946
39099
40722
10TR
20661
31479
20TR
73404
30TR
26382
ĐB
414373

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Long An ngày 11/06/16

004 556
119 661
222 29 29 773 79 74
338 882 84
447 46 995 99 94

Long An - 11/06/16

0123456789
0661
0722
6382
4373
774
1494
1084
3404
3795
1756
5946
9547
8938
19
6729
1429
9099
1479
KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An
Thứ bảy Loại vé: 6K1
100N
56
200N
843
400N
1914
1521
0809
1TR
5751
3TR
85039
00832
64744
57190
83589
63209
46281
10TR
16788
86991
20TR
70622
30TR
91482
ĐB
199989

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Long An ngày 04/06/16

009 09 551 56
114 6
222 21 7
339 32 889 82 88 89 81
444 43 991 90

Long An - 04/06/16

0123456789
7190
1521
5751
6281
6991
0832
0622
1482
843
1914
4744
56
6788
0809
5039
3589
3209
9989
KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An
Thứ bảy Loại vé: 5K4
100N
81
200N
937
400N
3670
9143
0100
1TR
8298
3TR
42041
48877
32768
70284
74627
42215
68320
10TR
72012
58368
20TR
15727
30TR
14428
ĐB
025632

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Long An ngày 28/05/16

000 5
112 15 668 68
228 27 27 20 777 70
332 37 884 81
441 43 998

Long An - 28/05/16

0123456789
3670
0100
8320
81
2041
2012
5632
9143
0284
2215
937
8877
4627
5727
8298
2768
8368
4428
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1