• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An

Xổ số Long An mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 29/10/2016
KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An
Thứ bảy Loại vé: 8K1
100N
08
200N
545
400N
5619
4467
2829
1TR
0474
3TR
42755
78593
46168
34573
70376
87336
02601
10TR
75064
14140
20TR
15636
30TR
40780
ĐB
297718

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Long An ngày 06/08/16

001 08 555
118 19 664 68 67
229 773 76 74
336 36 880
440 45 993

Long An - 06/08/16

0123456789
4140
0780
2601
8593
4573
0474
5064
545
2755
0376
7336
5636
4467
08
6168
7718
5619
2829
KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An
Thứ bảy Loại vé: 7K5
100N
81
200N
971
400N
3422
6404
8136
1TR
2627
3TR
26365
60510
17131
90012
62007
52172
92496
10TR
80680
14298
20TR
54379
30TR
65244
ĐB
461537

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Long An ngày 30/07/16

007 04 5
110 12 665
227 22 779 72 71
337 31 36 880 81
444 998 96

Long An - 30/07/16

0123456789
0510
0680
81
971
7131
3422
0012
2172
6404
5244
6365
8136
2496
2627
2007
1537
4298
4379
KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An
Thứ bảy Loại vé: 7K4
100N
53
200N
180
400N
9319
5956
5485
1TR
0900
3TR
91813
73851
80852
06675
69372
52678
75608
10TR
07883
34444
20TR
47191
30TR
17224
ĐB
968281

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Long An ngày 23/07/16

008 00 551 52 56 53
113 19 6
224 775 72 78
3881 83 85 80
444 991

Long An - 23/07/16

0123456789
180
0900
3851
7191
8281
0852
9372
53
1813
7883
4444
7224
5485
6675
5956
2678
5608
9319
KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An
Thứ bảy Loại vé: 7K3
100N
55
200N
530
400N
8592
0952
4717
1TR
9685
3TR
87706
71821
23848
58005
09635
48392
00989
10TR
22956
42803
20TR
88809
30TR
16746
ĐB
306757

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Long An ngày 16/07/16

009 03 06 05 557 56 52 55
117 6
221 7
335 30 889 85
446 48 992 92

Long An - 16/07/16

0123456789
530
1821
8592
0952
8392
2803
55
9685
8005
9635
7706
2956
6746
4717
6757
3848
0989
8809
KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An
Thứ bảy Loại vé: 7K2
100N
72
200N
602
400N
8339
1559
9490
1TR
5330
3TR
67922
06526
60479
84436
19098
87892
86471
10TR
90592
20623
20TR
10026
30TR
11385
ĐB
126618

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Long An ngày 09/07/16

002 559
118 6
226 23 22 26 779 71 72
336 30 39 885
4992 98 92 90

Long An - 09/07/16

0123456789
9490
5330
6471
72
602
7922
7892
0592
0623
1385
6526
4436
0026
9098
6618
8339
1559
0479
KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An
Thứ bảy Loại vé: 7K1
100N
03
200N
278
400N
8212
9401
0839
1TR
0125
3TR
40631
05705
22025
38404
07485
78867
79865
10TR
89522
16624
20TR
56249
30TR
99104
ĐB
716800

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Long An ngày 02/07/16

000 04 05 04 01 03 5
112 667 65
222 24 25 25 778
331 39 885
449 9

Long An - 02/07/16

0123456789
6800
9401
0631
8212
9522
03
8404
6624
9104
0125
5705
2025
7485
9865
8867
278
0839
6249
KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An
Thứ bảy Loại vé: 6K4
100N
70
200N
300
400N
2440
2258
0528
1TR
8031
3TR
75208
08322
34324
37734
20555
03952
03914
10TR
29823
42444
20TR
27964
30TR
70077
ĐB
191890

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Long An ngày 25/06/16

008 00 555 52 58
114 664
223 22 24 28 777 70
334 31 8
444 40 990

Long An - 25/06/16

0123456789
70
300
2440
1890
8031
8322
3952
9823
4324
7734
3914
2444
7964
0555
0077
2258
0528
5208
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1