• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Kon Tum

Xổ số Kon Tum mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 30/07/2017
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kon Tum
Chủ nhật Loại vé:
100N
33
250N
875
500N
0755
3220
4278
1TR
6700
2,5TR
36133
03528
32130
18270
28152
33652
36520
5TR
45386
02712
10TR
00142
40TR
22828
ĐB
48214

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kon Tum ngày 24/07/16

000 552 52 55
114 12 6
228 28 20 20 770 78 75
333 30 33 886
442 9

Kon Tum - 24/07/16

0123456789
3220
6700
2130
8270
6520
8152
3652
2712
0142
33
6133
8214
875
0755
5386
4278
3528
2828
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kon Tum
Chủ nhật Loại vé:
100N
09
250N
638
500N
8639
8523
9383
1TR
0464
2,5TR
33974
54011
85975
28612
72911
19929
17034
5TR
60129
93949
10TR
27420
40TR
98689
ĐB
12125

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kon Tum ngày 17/07/16

009 5
111 12 11 664
225 20 29 29 23 774 75
334 39 38 889 83
449 9

Kon Tum - 17/07/16

0123456789
7420
4011
2911
8612
8523
9383
0464
3974
7034
5975
2125
638
09
8639
9929
0129
3949
8689
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kon Tum
Chủ nhật Loại vé:
100N
70
250N
077
500N
5689
7846
8418
1TR
2476
2,5TR
16829
32350
86003
52224
70785
63470
08057
5TR
47230
36962
10TR
50135
40TR
19790
ĐB
17655

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kon Tum ngày 10/07/16

003 555 50 57
118 662
229 24 770 76 77 70
335 30 885 89
446 990

Kon Tum - 10/07/16

0123456789
70
2350
3470
7230
9790
6962
6003
2224
0785
0135
7655
7846
2476
077
8057
8418
5689
6829
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kon Tum
Chủ nhật Loại vé:
100N
90
250N
682
500N
4633
7015
3170
1TR
7889
2,5TR
29765
87366
38022
38474
25464
34056
50676
5TR
55410
23050
10TR
15281
40TR
12285
ĐB
91089

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kon Tum ngày 03/07/16

0550 56
110 15 665 66 64
222 774 76 70
333 889 85 81 89 82
4990

Kon Tum - 03/07/16

0123456789
90
3170
5410
3050
5281
682
8022
4633
8474
5464
7015
9765
2285
7366
4056
0676
7889
1089
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kon Tum
Chủ nhật Loại vé:
100N
80
250N
807
500N
3744
9704
2185
1TR
8556
2,5TR
24552
21926
08040
15002
37098
06696
04191
5TR
72611
93463
10TR
43213
40TR
21949
ĐB
36185

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kon Tum ngày 26/06/16

002 04 07 552 56
113 11 663
226 7
3885 85 80
449 40 44 998 96 91

Kon Tum - 26/06/16

0123456789
80
8040
4191
2611
4552
5002
3463
3213
3744
9704
2185
6185
8556
1926
6696
807
7098
1949
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kon Tum
Chủ nhật Loại vé:
100N
23
250N
661
500N
0723
3910
0076
1TR
0890
2,5TR
47635
90544
93792
31743
23757
64159
43072
5TR
98650
69245
10TR
23365
40TR
70508
ĐB
66116

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kon Tum ngày 19/06/16

008 550 57 59
116 10 665 61
223 23 772 76
335 8
445 44 43 992 90

Kon Tum - 19/06/16

0123456789
3910
0890
8650
661
3792
3072
23
0723
1743
0544
7635
9245
3365
0076
6116
3757
0508
4159
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kon Tum
Chủ nhật Loại vé:
100N
02
250N
344
500N
8898
6079
2516
1TR
5869
2,5TR
17715
39083
84998
65099
16974
80563
39230
5TR
85541
67262
10TR
63415
40TR
82282
ĐB
44659

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kon Tum ngày 12/06/16

002 559
115 15 16 662 63 69
2774 79
330 882 83
441 44 998 99 98

Kon Tum - 12/06/16

0123456789
9230
5541
02
7262
2282
9083
0563
344
6974
7715
3415
2516
8898
4998
6079
5869
5099
4659

© ketquaxoso

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1