• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Kon Tum

Đang chờ xổ số Kon Tum lúc 17:10': 23/10/2016. Còn 16:14:51 nữa!
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kon Tum
Chủ nhật Loại vé:
100N
23
250N
661
500N
0723
3910
0076
1TR
0890
2,5TR
47635
90544
93792
31743
23757
64159
43072
5TR
98650
69245
10TR
23365
40TR
70508
ĐB
66116

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kon Tum ngày 19/06/16

008 550 57 59
116 10 665 61
223 23 772 76
335 8
445 44 43 992 90

Kon Tum - 19/06/16

0123456789
3910
0890
8650
661
3792
3072
23
0723
1743
0544
7635
9245
3365
0076
6116
3757
0508
4159
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kon Tum
Chủ nhật Loại vé:
100N
02
250N
344
500N
8898
6079
2516
1TR
5869
2,5TR
17715
39083
84998
65099
16974
80563
39230
5TR
85541
67262
10TR
63415
40TR
82282
ĐB
44659

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kon Tum ngày 12/06/16

002 559
115 15 16 662 63 69
2774 79
330 882 83
441 44 998 99 98

Kon Tum - 12/06/16

0123456789
9230
5541
02
7262
2282
9083
0563
344
6974
7715
3415
2516
8898
4998
6079
5869
5099
4659
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kon Tum
Chủ nhật Loại vé:
100N
47
250N
037
500N
1184
3879
9020
1TR
2510
2,5TR
44319
28339
72331
82440
07211
95899
24337
5TR
48905
21884
10TR
54319
40TR
56941
ĐB
23650

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kon Tum ngày 05/06/16

005 550
119 19 11 10 6
220 779
339 31 37 37 884 84
441 40 47 999

Kon Tum - 05/06/16

0123456789
9020
2510
2440
3650
2331
7211
6941
1184
1884
8905
47
037
4337
3879
4319
8339
5899
4319
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kon Tum
Chủ nhật Loại vé:
100N
59
250N
415
500N
3098
1912
0613
1TR
0331
2,5TR
31957
46228
66946
65460
07992
48736
25045
5TR
04952
06001
10TR
01837
40TR
51196
ĐB
28068

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kon Tum ngày 29/05/16

001 552 57 59
112 13 15 668 60
228 7
337 36 31 8
446 45 996 92 98

Kon Tum - 29/05/16

0123456789
5460
0331
6001
1912
7992
4952
0613
415
5045
6946
8736
1196
1957
1837
3098
6228
8068
59
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kon Tum
Chủ nhật Loại vé:
100N
38
250N
176
500N
3363
4486
4941
1TR
4251
2,5TR
86373
16833
22132
11875
90975
86294
89658
5TR
71209
68210
10TR
22001
40TR
47793
ĐB
46175

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kon Tum ngày 22/05/16

001 09 558 51
110 663
2775 73 75 75 76
333 32 38 886
441 993 94

Kon Tum - 22/05/16

0123456789
8210
4941
4251
2001
2132
3363
6373
6833
7793
6294
1875
0975
6175
176
4486
38
9658
1209
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kon Tum
Chủ nhật Loại vé:
100N
66
250N
054
500N
5888
6422
9516
1TR
8056
2,5TR
70673
13106
45953
97250
45451
33431
47369
5TR
82147
95264
10TR
08222
40TR
90182
ĐB
96416

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kon Tum ngày 15/05/16

006 553 50 51 56 54
116 16 664 69 66
222 22 773
331 882 88
447 9

Kon Tum - 15/05/16

0123456789
7250
5451
3431
6422
8222
0182
0673
5953
054
5264
66
9516
8056
3106
6416
2147
5888
7369
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kon Tum
Chủ nhật Loại vé:
100N
06
250N
072
500N
3554
9285
5905
1TR
3321
2,5TR
00209
53543
19799
75695
54721
69540
31786
5TR
92618
89138
10TR
83268
40TR
07540
ĐB
70879

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kon Tum ngày 08/05/16

009 05 06 554
118 668
221 21 779 72
338 886 85
440 43 40 999 95

Kon Tum - 08/05/16

0123456789
9540
7540
3321
4721
072
3543
3554
9285
5905
5695
06
1786
2618
9138
3268
0209
9799
0879
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1