• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Kon Tum

Xổ số Kon Tum mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 30/10/2016
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kon Tum
Chủ nhật Loại vé:
100N
81
250N
216
500N
0919
1027
7448
1TR
3108
2,5TR
27891
14583
45564
19845
69545
15741
46178
5TR
96726
75633
10TR
34942
40TR
91297
ĐB
01633

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kon Tum ngày 11/09/16

008 5
119 16 664
226 27 778
333 33 883 81
442 45 45 41 48 997 91

Kon Tum - 11/09/16

0123456789
81
7891
5741
4942
4583
5633
1633
5564
9845
9545
216
6726
1027
1297
7448
3108
6178
0919
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kon Tum
Chủ nhật Loại vé:
100N
18
250N
307
500N
9802
0004
4343
1TR
4712
2,5TR
95032
00759
59901
16667
23291
64151
35854
5TR
13338
26800
10TR
93558
40TR
02418
ĐB
75266

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kon Tum ngày 04/09/16

000 01 02 04 07 558 59 51 54
118 12 18 666 67
27
338 32 8
443 991

Kon Tum - 04/09/16

0123456789
6800
9901
3291
4151
9802
4712
5032
4343
0004
5854
5266
307
6667
18
3338
3558
2418
0759
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kon Tum
Chủ nhật Loại vé:
100N
90
250N
966
500N
2294
2497
2621
1TR
4135
2,5TR
80102
37420
25387
07542
75151
59741
11876
5TR
46192
66445
10TR
40255
40TR
59486
ĐB
34241

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kon Tum ngày 28/08/16

002 555 51
1666
220 21 776
335 886 87
441 45 42 41 992 94 97 90

Kon Tum - 28/08/16

0123456789
90
7420
2621
5151
9741
4241
0102
7542
6192
2294
4135
6445
0255
966
1876
9486
2497
5387
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kon Tum
Chủ nhật Loại vé:
100N
49
250N
502
500N
6226
1189
8534
1TR
8322
2,5TR
39092
68783
01072
77348
60781
46801
40942
5TR
43755
46228
10TR
53076
40TR
92968
ĐB
33084

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kon Tum ngày 21/08/16

001 02 555
1668
228 22 26 776 72
334 884 83 81 89
448 42 49 992

Kon Tum - 21/08/16

0123456789
0781
6801
502
8322
9092
1072
0942
8783
8534
3084
3755
6226
3076
7348
6228
2968
49
1189
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kon Tum
Chủ nhật Loại vé:
100N
42
250N
876
500N
8856
5608
3369
1TR
6661
2,5TR
75425
45104
01379
13990
85963
54130
73075
5TR
97036
71558
10TR
46098
40TR
82898
ĐB
77297

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kon Tum ngày 14/08/16

004 08 558 56
1663 61 69
225 779 75 76
336 30 8
442 997 98 98 90

Kon Tum - 14/08/16

0123456789
3990
4130
6661
42
5963
5104
5425
3075
876
8856
7036
7297
5608
1558
6098
2898
3369
1379
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kon Tum
Chủ nhật Loại vé:
100N
74
250N
289
500N
7296
3642
7914
1TR
2087
2,5TR
72036
79363
31386
30088
15237
15278
13138
5TR
97513
78380
10TR
28996
40TR
65262
ĐB
17548

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kon Tum ngày 07/08/16

05
113 14 662 63
2778 74
336 37 38 880 86 88 87 89
448 42 996 96

Kon Tum - 07/08/16

0123456789
8380
3642
5262
9363
7513
74
7914
7296
2036
1386
8996
2087
5237
0088
5278
3138
7548
289
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kon Tum
Chủ nhật Loại vé:
100N
01
250N
688
500N
3620
0924
2120
1TR
6797
2,5TR
17178
88249
97619
04501
83339
01556
26302
5TR
85716
44131
10TR
02367
40TR
57106
ĐB
24913

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kon Tum ngày 31/07/16

006 01 02 01 556
113 16 19 667
220 24 20 778
331 39 888
449 997

Kon Tum - 31/07/16

0123456789
3620
2120
01
4501
4131
6302
4913
0924
1556
5716
7106
6797
2367
688
7178
8249
7619
3339
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1