• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Kon Tum

Xổ số Kon Tum mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 23/10/2016
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kon Tum
Chủ nhật Loại vé:
100N
47
250N
037
500N
1184
3879
9020
1TR
2510
2,5TR
44319
28339
72331
82440
07211
95899
24337
5TR
48905
21884
10TR
54319
40TR
56941
ĐB
23650

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kon Tum ngày 05/06/16

005 550
119 19 11 10 6
220 779
339 31 37 37 884 84
441 40 47 999

Kon Tum - 05/06/16

0123456789
9020
2510
2440
3650
2331
7211
6941
1184
1884
8905
47
037
4337
3879
4319
8339
5899
4319
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kon Tum
Chủ nhật Loại vé:
100N
59
250N
415
500N
3098
1912
0613
1TR
0331
2,5TR
31957
46228
66946
65460
07992
48736
25045
5TR
04952
06001
10TR
01837
40TR
51196
ĐB
28068

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kon Tum ngày 29/05/16

001 552 57 59
112 13 15 668 60
228 7
337 36 31 8
446 45 996 92 98

Kon Tum - 29/05/16

0123456789
5460
0331
6001
1912
7992
4952
0613
415
5045
6946
8736
1196
1957
1837
3098
6228
8068
59
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kon Tum
Chủ nhật Loại vé:
100N
38
250N
176
500N
3363
4486
4941
1TR
4251
2,5TR
86373
16833
22132
11875
90975
86294
89658
5TR
71209
68210
10TR
22001
40TR
47793
ĐB
46175

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kon Tum ngày 22/05/16

001 09 558 51
110 663
2775 73 75 75 76
333 32 38 886
441 993 94

Kon Tum - 22/05/16

0123456789
8210
4941
4251
2001
2132
3363
6373
6833
7793
6294
1875
0975
6175
176
4486
38
9658
1209
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kon Tum
Chủ nhật Loại vé:
100N
66
250N
054
500N
5888
6422
9516
1TR
8056
2,5TR
70673
13106
45953
97250
45451
33431
47369
5TR
82147
95264
10TR
08222
40TR
90182
ĐB
96416

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kon Tum ngày 15/05/16

006 553 50 51 56 54
116 16 664 69 66
222 22 773
331 882 88
447 9

Kon Tum - 15/05/16

0123456789
7250
5451
3431
6422
8222
0182
0673
5953
054
5264
66
9516
8056
3106
6416
2147
5888
7369
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kon Tum
Chủ nhật Loại vé:
100N
06
250N
072
500N
3554
9285
5905
1TR
3321
2,5TR
00209
53543
19799
75695
54721
69540
31786
5TR
92618
89138
10TR
83268
40TR
07540
ĐB
70879

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kon Tum ngày 08/05/16

009 05 06 554
118 668
221 21 779 72
338 886 85
440 43 40 999 95

Kon Tum - 08/05/16

0123456789
9540
7540
3321
4721
072
3543
3554
9285
5905
5695
06
1786
2618
9138
3268
0209
9799
0879
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kon Tum
Chủ nhật Loại vé:
100N
47
250N
087
500N
1762
5763
5092
1TR
9475
2,5TR
78715
32379
88743
23535
17494
67160
45468
5TR
91178
53475
10TR
82069
40TR
75749
ĐB
95980

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kon Tum ngày 01/05/16

05
115 669 60 68 62 63
2778 75 79 75
335 880 87
449 43 47 994 92

Kon Tum - 01/05/16

0123456789
7160
5980
1762
5092
5763
8743
7494
9475
8715
3535
3475
47
087
5468
1178
2379
2069
5749
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kon Tum
Chủ nhật Loại vé:
100N
37
250N
055
500N
8535
7565
9088
1TR
5990
2,5TR
16054
48877
12480
73022
21185
74342
79703
5TR
32063
80371
10TR
15862
40TR
00606
ĐB
750363

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kon Tum ngày 24/04/16

006 03 554 55
1663 62 63 65
222 771 77
335 37 880 85 88
442 990

Kon Tum - 24/04/16

0123456789
5990
2480
0371
3022
4342
5862
9703
2063
0363
6054
055
8535
7565
1185
0606
37
8877
9088
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1