• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Kon Tum

KẾT QUẢ XỔ SỐ Kon Tum
Chủ nhật Loại vé: *
100N
86
250N
955
500N
4975
9182
0279
1TR
9463
2,5TR
33881
13764
61808
50239
17412
48172
77966
5TR
52108
12339
10TR
76182
40TR
37838
ĐB
58939

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kon Tum ngày 23/10/16

008 08 555
112 664 66 63
2772 75 79
339 38 39 39 882 81 82 86
49

Kon Tum - 23/10/16

0123456789
3881
9182
7412
8172
6182
9463
3764
955
4975
86
7966
1808
2108
7838
0279
0239
2339
8939
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kon Tum
Chủ nhật Loại vé: *
100N
54
250N
741
500N
4392
6590
9634
1TR
8516
2,5TR
50934
72005
48346
40967
00042
04193
28210
5TR
84362
28995
10TR
71747
40TR
02914
ĐB
87343

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kon Tum ngày 16/10/16

005 554
114 10 16 662 67
27
334 34 8
443 47 46 42 41 995 93 92 90

Kon Tum - 16/10/16

0123456789
6590
8210
741
4392
0042
4362
4193
7343
54
9634
0934
2914
2005
8995
8516
8346
0967
1747
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kon Tum
Chủ nhật Loại vé: *
100N
87
250N
632
500N
4704
7757
1476
1TR
1585
2,5TR
04938
80791
41261
20231
48369
46689
88795
5TR
39003
63502
10TR
74784
40TR
46279
ĐB
36921

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kon Tum ngày 09/10/16

003 02 04 557
1661 69
221 779 76
338 31 32 884 89 85 87
4991 95

Kon Tum - 09/10/16

0123456789
0791
1261
0231
6921
632
3502
9003
4704
4784
1585
8795
1476
87
7757
4938
8369
6689
6279
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kon Tum
Chủ nhật Loại vé:
100N
04
250N
540
500N
0514
1357
3390
1TR
7630
2,5TR
81008
08693
68801
77851
78574
24161
22307
5TR
30822
03912
10TR
43656
40TR
22031
ĐB
75501

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kon Tum ngày 02/10/16

001 08 01 07 04 556 51 57
112 14 661
222 774
331 30 8
440 993 90

Kon Tum - 02/10/16

0123456789
540
3390
7630
8801
7851
4161
2031
5501
0822
3912
8693
04
0514
8574
3656
1357
2307
1008
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kon Tum
Chủ nhật Loại vé:
100N
23
250N
512
500N
1607
6788
7452
1TR
5302
2,5TR
15889
46273
16664
16955
76882
43426
93931
5TR
73606
46356
10TR
52780
40TR
04154
ĐB
87204

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kon Tum ngày 25/09/16

004 06 02 07 554 56 55 52
112 664
226 23 773
331 880 89 82 88
49

Kon Tum - 25/09/16

0123456789
2780
3931
512
7452
5302
6882
23
6273
6664
4154
7204
6955
3426
3606
6356
1607
6788
5889
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kon Tum
Chủ nhật Loại vé:
100N
43
250N
016
500N
6646
7337
4974
1TR
3382
2,5TR
93052
32697
94354
68945
18786
79687
55071
5TR
91936
24996
10TR
88046
40TR
11426
ĐB
45307

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kon Tum ngày 18/09/16

007 552 54
116 6
226 771 74
336 37 886 87 82
446 45 46 43 996 97

Kon Tum - 18/09/16

0123456789
5071
3382
3052
43
4974
4354
8945
016
6646
8786
1936
4996
8046
1426
7337
2697
9687
5307
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kon Tum
Chủ nhật Loại vé:
100N
81
250N
216
500N
0919
1027
7448
1TR
3108
2,5TR
27891
14583
45564
19845
69545
15741
46178
5TR
96726
75633
10TR
34942
40TR
91297
ĐB
01633

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kon Tum ngày 11/09/16

008 5
119 16 664
226 27 778
333 33 883 81
442 45 45 41 48 997 91

Kon Tum - 11/09/16

0123456789
81
7891
5741
4942
4583
5633
1633
5564
9845
9545
216
6726
1027
1297
7448
3108
6178
0919
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1