• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang

Xổ số Kiên Giang mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 30/10/2016
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
Chủ nhật Loại vé: 8K4
100N
08
200N
234
400N
3704
2859
2265
1TR
2404
3TR
38555
11458
68358
30870
22734
21398
50849
10TR
40103
81532
20TR
86423
30TR
42788
ĐB
207721

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 28/08/16

003 04 04 08 555 58 58 59
1665
221 23 770
332 34 34 888
449 998

Kiên Giang - 28/08/16

0123456789
0870
7721
1532
0103
6423
234
3704
2404
2734
2265
8555
08
1458
8358
1398
2788
2859
0849
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
Chủ nhật Loại vé: 8K3
100N
23
200N
868
400N
1084
7796
7169
1TR
7868
3TR
17754
43791
59022
22154
96493
41307
03564
10TR
30372
39331
20TR
58914
30TR
86606
ĐB
555585

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 21/08/16

006 07 554 54
114 664 68 69 68
222 23 772
331 885 84
4991 93 96

Kiên Giang - 21/08/16

0123456789
3791
9331
9022
0372
23
6493
1084
7754
2154
3564
8914
5585
7796
6606
1307
868
7868
7169
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
Chủ nhật Loại vé: 8K2
100N
25
200N
877
400N
5540
1646
8283
1TR
0282
3TR
51120
43773
08158
02138
42495
68561
02620
10TR
81800
36095
20TR
84405
30TR
78270
ĐB
484378

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 14/08/16

005 00 558
1661
220 20 25 778 70 73 77
338 882 83
440 46 995 95

Kiên Giang - 14/08/16

0123456789
5540
1120
2620
1800
8270
8561
0282
8283
3773
25
2495
6095
4405
1646
877
8158
2138
4378
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
Chủ nhật Loại vé: 8K1
100N
08
200N
191
400N
9491
2739
9193
1TR
8247
3TR
53140
54097
18228
84799
65660
60849
75624
10TR
04348
89975
20TR
78487
30TR
10930
ĐB
997483

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 07/08/16

008 5
1660
228 24 775
330 39 883 87
448 40 49 47 997 99 91 93 91

Kiên Giang - 07/08/16

0123456789
3140
5660
0930
191
9491
9193
7483
5624
9975
8247
4097
8487
08
8228
4348
2739
4799
0849
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
Chủ nhật Loại vé: 7K5
100N
95
200N
241
400N
7164
0530
2518
1TR
4802
3TR
71338
26801
50930
71081
05071
41205
26985
10TR
90197
67779
20TR
65342
30TR
87896
ĐB
341938

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 31/07/16

001 05 02 5
118 664
2779 71
338 38 30 30 881 85
442 41 996 97 95

Kiên Giang - 31/07/16

0123456789
0530
0930
241
6801
1081
5071
4802
5342
7164
95
1205
6985
7896
0197
2518
1338
1938
7779
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
Chủ nhật Loại vé: 7K4
100N
03
200N
729
400N
9290
9645
5258
1TR
1856
3TR
47671
24910
20596
54176
32284
09205
79219
10TR
69663
58514
20TR
12208
30TR
35267
ĐB
307746

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 24/07/16

008 05 03 556 58
114 10 19 667 63
229 771 76
3884
446 45 996 90

Kiên Giang - 24/07/16

0123456789
9290
4910
7671
03
9663
2284
8514
9645
9205
1856
0596
4176
7746
5267
5258
2208
729
9219
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
Chủ nhật Loại vé: 7K3
100N
31
200N
950
400N
4881
9005
1763
1TR
9713
3TR
27473
28554
28868
78274
51229
84670
59901
10TR
08376
33016
20TR
72032
30TR
47725
ĐB
403080

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 17/07/16

001 05 554 50
116 13 668 63
225 29 776 73 74 70
332 31 880 81
49

Kiên Giang - 17/07/16

0123456789
950
4670
3080
31
4881
9901
2032
1763
9713
7473
8554
8274
9005
7725
8376
3016
8868
1229
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1