• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang

Xổ số Kiên Giang mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 30/10/2016
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
Chủ nhật Loại vé: 6K4
100N
94
200N
049
400N
9223
6001
2528
1TR
4922
3TR
88761
67895
53145
12531
21818
09191
92138
10TR
46588
25502
20TR
92881
30TR
57091
ĐB
267732

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 26/06/16

002 01 5
118 661
222 23 28 7
332 31 38 881 88
445 49 991 95 91 94

Kiên Giang - 26/06/16

0123456789
6001
8761
2531
9191
2881
7091
4922
5502
7732
9223
94
7895
3145
2528
1818
2138
6588
049
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
Chủ nhật Loại vé: 6K3
100N
35
200N
700
400N
7235
7490
2527
1TR
7408
3TR
13534
63717
71032
12357
87263
56379
77322
10TR
04026
31169
20TR
13280
30TR
37354
ĐB
290972

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 19/06/16

008 00 554 57
117 669 63
226 22 27 772 79
334 32 35 35 880
4990

Kiên Giang - 19/06/16

0123456789
700
7490
3280
1032
7322
0972
7263
3534
7354
35
7235
4026
2527
3717
2357
7408
6379
1169
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
Chủ nhật Loại vé: 6K2
100N
78
200N
124
400N
8366
0814
9540
1TR
5380
3TR
63936
60540
15442
37715
73953
51249
75533
10TR
51764
46097
20TR
45799
30TR
15363
ĐB
778588

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 12/06/16

0553
115 14 663 64 66
224 778
336 33 888 80
440 42 49 40 999 97

Kiên Giang - 12/06/16

0123456789
9540
5380
0540
5442
3953
5533
5363
124
0814
1764
7715
8366
3936
6097
78
8588
1249
5799
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
Chủ nhật Loại vé: 6K1
100N
06
200N
717
400N
6771
1653
3733
1TR
9900
3TR
77991
70101
94914
33490
43273
83628
24779
10TR
80727
30959
20TR
11937
30TR
73589
ĐB
601829

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 05/06/16

001 00 06 559 53
114 17 6
229 27 28 773 79 71
337 33 889
4991 90

Kiên Giang - 05/06/16

0123456789
9900
3490
6771
7991
0101
1653
3733
3273
4914
06
717
0727
1937
3628
4779
0959
3589
1829
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
Chủ nhật Loại vé: 5K5
100N
04
200N
528
400N
9060
3429
5927
1TR
3597
3TR
72272
28825
40671
61316
55985
78404
37058
10TR
07565
35728
20TR
55146
30TR
58887
ĐB
853887

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 29/05/16

004 04 558
116 665 60
228 25 29 27 28 772 71
3887 87 85
446 997

Kiên Giang - 29/05/16

0123456789
9060
0671
2272
04
8404
8825
5985
7565
1316
5146
5927
3597
8887
3887
528
7058
5728
3429
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
Chủ nhật Loại vé: 5K4
100N
89
200N
991
400N
2470
9321
0291
1TR
0073
3TR
56906
55393
70722
73975
40551
01525
87258
10TR
52023
20612
20TR
52414
30TR
46886
ĐB
952855

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 22/05/16

006 555 51 58
114 12 6
223 22 25 21 775 73 70
3886 89
4993 91 91

Kiên Giang - 22/05/16

0123456789
2470
991
9321
0291
0551
0722
0612
0073
5393
2023
2414
3975
1525
2855
6906
6886
7258
89
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
Chủ nhật Loại vé: 5K3
100N
10
200N
505
400N
3210
2628
0208
1TR
7442
3TR
65273
19592
48779
82774
72830
12068
80173
10TR
58308
17346
20TR
17661
30TR
08972
ĐB
392400

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 15/05/16

000 08 08 05 5
110 10 661 68
228 772 73 79 74 73
330 8
446 42 992

Kiên Giang - 15/05/16

0123456789
10
3210
2830
2400
7661
7442
9592
8972
5273
0173
2774
505
7346
2628
0208
2068
8308
8779
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1