• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang

Xổ số Kiên Giang mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 23/10/2016
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
Chủ nhật Loại vé: 5K4
100N
89
200N
991
400N
2470
9321
0291
1TR
0073
3TR
56906
55393
70722
73975
40551
01525
87258
10TR
52023
20612
20TR
52414
30TR
46886
ĐB
952855

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 22/05/16

006 555 51 58
114 12 6
223 22 25 21 775 73 70
3886 89
4993 91 91

Kiên Giang - 22/05/16

0123456789
2470
991
9321
0291
0551
0722
0612
0073
5393
2023
2414
3975
1525
2855
6906
6886
7258
89
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
Chủ nhật Loại vé: 5K3
100N
10
200N
505
400N
3210
2628
0208
1TR
7442
3TR
65273
19592
48779
82774
72830
12068
80173
10TR
58308
17346
20TR
17661
30TR
08972
ĐB
392400

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 15/05/16

000 08 08 05 5
110 10 661 68
228 772 73 79 74 73
330 8
446 42 992

Kiên Giang - 15/05/16

0123456789
10
3210
2830
2400
7661
7442
9592
8972
5273
0173
2774
505
7346
2628
0208
2068
8308
8779
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
Chủ nhật Loại vé: 5K2
100N
17
200N
959
400N
0836
6698
0618
1TR
8809
3TR
75335
42621
28412
43920
11439
80607
25272
10TR
18518
39856
20TR
50155
30TR
32179
ĐB
124778

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 08/05/16

007 09 555 56 59
118 12 18 17 6
221 20 778 79 72
335 39 36 8
4998

Kiên Giang - 08/05/16

0123456789
3920
2621
8412
5272
5335
0155
0836
9856
17
0607
6698
0618
8518
4778
959
8809
1439
2179
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
Chủ nhật Loại vé: 5K1
100N
66
200N
656
400N
3957
6858
3609
1TR
3172
3TR
63059
90801
56818
20553
67840
13417
42741
10TR
80012
77330
20TR
20099
30TR
47934
ĐB
957704

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 01/05/16

004 01 09 559 53 57 58 56
112 18 17 666
2772
334 30 8
440 41 999

Kiên Giang - 01/05/16

0123456789
7840
7330
0801
2741
3172
0012
0553
7934
7704
66
656
3957
3417
6858
6818
3609
3059
0099
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
Chủ nhật Loại vé: 4K4
100N
23
200N
644
400N
0303
3152
3155
1TR
7383
3TR
55815
92156
58513
71959
95249
38896
86539
10TR
20229
40254
20TR
87048
30TR
68036
ĐB
124688

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 24/04/16

003 554 56 59 52 55
115 13 6
229 23 7
336 39 888 83
448 49 44 996

Kiên Giang - 24/04/16

0123456789
3152
23
0303
7383
8513
644
0254
3155
5815
2156
8896
8036
7048
4688
1959
5249
6539
0229
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
Chủ nhật Loại vé: 4K3
100N
88
200N
888
400N
8752
0822
5497
1TR
2940
3TR
97037
23367
50100
15858
16268
50437
88673
10TR
30054
82971
20TR
60485
30TR
63043
ĐB
595147

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 17/04/16

000 554 58 52
1667 68
222 771 73
337 37 885 88 88
447 43 40 997

Kiên Giang - 17/04/16

0123456789
2940
0100
2971
8752
0822
8673
3043
0054
0485
5497
7037
3367
0437
5147
88
888
5858
6268
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
Chủ nhật Loại vé: 4K2
100N
58
200N
980
400N
5389
3507
9179
1TR
6256
3TR
17132
02562
64888
01783
59238
96890
51695
10TR
77713
80330
20TR
13305
30TR
54388
ĐB
522115

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 10/04/16

005 07 556 58
115 13 662
2779
330 32 38 888 88 83 89 80
4990 95

Kiên Giang - 10/04/16

0123456789
980
6890
0330
7132
2562
1783
7713
1695
3305
2115
6256
3507
58
4888
9238
4388
5389
9179
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1