• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang

Đang chờ xổ số Kiên Giang lúc 16:14': 23/10/2016. Còn 13:30:56 nữa!
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
Chủ nhật Loại vé: 9K3
100N
37
200N
927
400N
0183
5450
1750
1TR
0820
3TR
18952
27179
39300
90069
68718
05285
80272
10TR
17866
00031
20TR
76932
30TR
38891
ĐB
568129

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 18/09/16

000 552 50 50
118 666 69
229 20 27 779 72
332 31 37 885 83
4991

Kiên Giang - 18/09/16

0123456789
5450
1750
0820
9300
0031
8891
8952
0272
6932
0183
5285
7866
37
927
8718
7179
0069
8129
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
Chủ nhật Loại vé: 9K2
100N
21
200N
768
400N
4089
4429
7067
1TR
3259
3TR
72482
41451
98784
23283
42972
78324
50359
10TR
78708
48250
20TR
79735
30TR
37109
ĐB
337063

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 11/09/16

009 08 550 51 59 59
1663 67 68
224 29 21 772
335 882 84 83 89
49

Kiên Giang - 11/09/16

0123456789
8250
21
1451
2482
2972
3283
7063
8784
8324
9735
7067
768
8708
4089
4429
3259
0359
7109
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
Chủ nhật Loại vé: 9K1
100N
38
200N
317
400N
1755
2139
0980
1TR
9748
3TR
36165
60809
06363
25178
34607
02035
18781
10TR
96748
33755
20TR
28443
30TR
26145
ĐB
457505

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 04/09/16

005 09 07 555 55
117 665 63
2778
335 39 38 881 80
445 43 48 48 9

Kiên Giang - 04/09/16

0123456789
0980
8781
6363
8443
1755
6165
2035
3755
6145
7505
317
4607
38
9748
5178
6748
2139
0809
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
Chủ nhật Loại vé: 8K4
100N
08
200N
234
400N
3704
2859
2265
1TR
2404
3TR
38555
11458
68358
30870
22734
21398
50849
10TR
40103
81532
20TR
86423
30TR
42788
ĐB
207721

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 28/08/16

003 04 04 08 555 58 58 59
1665
221 23 770
332 34 34 888
449 998

Kiên Giang - 28/08/16

0123456789
0870
7721
1532
0103
6423
234
3704
2404
2734
2265
8555
08
1458
8358
1398
2788
2859
0849
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
Chủ nhật Loại vé: 8K3
100N
23
200N
868
400N
1084
7796
7169
1TR
7868
3TR
17754
43791
59022
22154
96493
41307
03564
10TR
30372
39331
20TR
58914
30TR
86606
ĐB
555585

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 21/08/16

006 07 554 54
114 664 68 69 68
222 23 772
331 885 84
4991 93 96

Kiên Giang - 21/08/16

0123456789
3791
9331
9022
0372
23
6493
1084
7754
2154
3564
8914
5585
7796
6606
1307
868
7868
7169
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
Chủ nhật Loại vé: 8K2
100N
25
200N
877
400N
5540
1646
8283
1TR
0282
3TR
51120
43773
08158
02138
42495
68561
02620
10TR
81800
36095
20TR
84405
30TR
78270
ĐB
484378

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 14/08/16

005 00 558
1661
220 20 25 778 70 73 77
338 882 83
440 46 995 95

Kiên Giang - 14/08/16

0123456789
5540
1120
2620
1800
8270
8561
0282
8283
3773
25
2495
6095
4405
1646
877
8158
2138
4378
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
Chủ nhật Loại vé: 8K1
100N
08
200N
191
400N
9491
2739
9193
1TR
8247
3TR
53140
54097
18228
84799
65660
60849
75624
10TR
04348
89975
20TR
78487
30TR
10930
ĐB
997483

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 07/08/16

008 5
1660
228 24 775
330 39 883 87
448 40 49 47 997 99 91 93 91

Kiên Giang - 07/08/16

0123456789
3140
5660
0930
191
9491
9193
7483
5624
9975
8247
4097
8487
08
8228
4348
2739
4799
0849
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1