• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang

Xổ số Kiên Giang mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 30/10/2016
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
Chủ nhật Loại vé: 8K1
100N
08
200N
191
400N
9491
2739
9193
1TR
8247
3TR
53140
54097
18228
84799
65660
60849
75624
10TR
04348
89975
20TR
78487
30TR
10930
ĐB
997483

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 07/08/16

008 5
1660
228 24 775
330 39 883 87
448 40 49 47 997 99 91 93 91

Kiên Giang - 07/08/16

0123456789
3140
5660
0930
191
9491
9193
7483
5624
9975
8247
4097
8487
08
8228
4348
2739
4799
0849
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
Chủ nhật Loại vé: 7K5
100N
95
200N
241
400N
7164
0530
2518
1TR
4802
3TR
71338
26801
50930
71081
05071
41205
26985
10TR
90197
67779
20TR
65342
30TR
87896
ĐB
341938

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 31/07/16

001 05 02 5
118 664
2779 71
338 38 30 30 881 85
442 41 996 97 95

Kiên Giang - 31/07/16

0123456789
0530
0930
241
6801
1081
5071
4802
5342
7164
95
1205
6985
7896
0197
2518
1338
1938
7779
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
Chủ nhật Loại vé: 7K4
100N
03
200N
729
400N
9290
9645
5258
1TR
1856
3TR
47671
24910
20596
54176
32284
09205
79219
10TR
69663
58514
20TR
12208
30TR
35267
ĐB
307746

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 24/07/16

008 05 03 556 58
114 10 19 667 63
229 771 76
3884
446 45 996 90

Kiên Giang - 24/07/16

0123456789
9290
4910
7671
03
9663
2284
8514
9645
9205
1856
0596
4176
7746
5267
5258
2208
729
9219
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
Chủ nhật Loại vé: 7K3
100N
31
200N
950
400N
4881
9005
1763
1TR
9713
3TR
27473
28554
28868
78274
51229
84670
59901
10TR
08376
33016
20TR
72032
30TR
47725
ĐB
403080

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 17/07/16

001 05 554 50
116 13 668 63
225 29 776 73 74 70
332 31 880 81
49

Kiên Giang - 17/07/16

0123456789
950
4670
3080
31
4881
9901
2032
1763
9713
7473
8554
8274
9005
7725
8376
3016
8868
1229
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
Chủ nhật Loại vé: 7K2
100N
26
200N
808
400N
9039
7341
8237
1TR
9440
3TR
10068
77462
44480
09447
94502
78525
98963
10TR
23369
06953
20TR
04140
30TR
20244
ĐB
490809

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 10/07/16

009 02 08 553
1669 68 62 63
225 26 7
339 37 880
444 40 47 40 41 9

Kiên Giang - 10/07/16

0123456789
9440
4480
4140
7341
7462
4502
8963
6953
0244
8525
26
8237
9447
808
0068
9039
3369
0809
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
Chủ nhật Loại vé: 7K1
100N
64
200N
501
400N
2021
2841
2459
1TR
7546
3TR
28869
08285
33930
08732
21239
50284
58088
10TR
54882
00350
20TR
91891
30TR
65548
ĐB
239760

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 03/07/16

001 550 59
1660 69 64
221 7
330 32 39 882 85 84 88
448 46 41 991

Kiên Giang - 03/07/16

0123456789
3930
0350
9760
501
2021
2841
1891
8732
4882
64
0284
8285
7546
8088
5548
2459
8869
1239
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
Chủ nhật Loại vé: 6K4
100N
94
200N
049
400N
9223
6001
2528
1TR
4922
3TR
88761
67895
53145
12531
21818
09191
92138
10TR
46588
25502
20TR
92881
30TR
57091
ĐB
267732

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 26/06/16

002 01 5
118 661
222 23 28 7
332 31 38 881 88
445 49 991 95 91 94

Kiên Giang - 26/06/16

0123456789
6001
8761
2531
9191
2881
7091
4922
5502
7732
9223
94
7895
3145
2528
1818
2138
6588
049
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1