• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang

Xổ số Kiên Giang mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 23/10/2016
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
Chủ nhật Loại vé: 6K1
100N
06
200N
717
400N
6771
1653
3733
1TR
9900
3TR
77991
70101
94914
33490
43273
83628
24779
10TR
80727
30959
20TR
11937
30TR
73589
ĐB
601829

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 05/06/16

001 00 06 559 53
114 17 6
229 27 28 773 79 71
337 33 889
4991 90

Kiên Giang - 05/06/16

0123456789
9900
3490
6771
7991
0101
1653
3733
3273
4914
06
717
0727
1937
3628
4779
0959
3589
1829
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
Chủ nhật Loại vé: 5K5
100N
04
200N
528
400N
9060
3429
5927
1TR
3597
3TR
72272
28825
40671
61316
55985
78404
37058
10TR
07565
35728
20TR
55146
30TR
58887
ĐB
853887

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 29/05/16

004 04 558
116 665 60
228 25 29 27 28 772 71
3887 87 85
446 997

Kiên Giang - 29/05/16

0123456789
9060
0671
2272
04
8404
8825
5985
7565
1316
5146
5927
3597
8887
3887
528
7058
5728
3429
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
Chủ nhật Loại vé: 5K4
100N
89
200N
991
400N
2470
9321
0291
1TR
0073
3TR
56906
55393
70722
73975
40551
01525
87258
10TR
52023
20612
20TR
52414
30TR
46886
ĐB
952855

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 22/05/16

006 555 51 58
114 12 6
223 22 25 21 775 73 70
3886 89
4993 91 91

Kiên Giang - 22/05/16

0123456789
2470
991
9321
0291
0551
0722
0612
0073
5393
2023
2414
3975
1525
2855
6906
6886
7258
89
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
Chủ nhật Loại vé: 5K3
100N
10
200N
505
400N
3210
2628
0208
1TR
7442
3TR
65273
19592
48779
82774
72830
12068
80173
10TR
58308
17346
20TR
17661
30TR
08972
ĐB
392400

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 15/05/16

000 08 08 05 5
110 10 661 68
228 772 73 79 74 73
330 8
446 42 992

Kiên Giang - 15/05/16

0123456789
10
3210
2830
2400
7661
7442
9592
8972
5273
0173
2774
505
7346
2628
0208
2068
8308
8779
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
Chủ nhật Loại vé: 5K2
100N
17
200N
959
400N
0836
6698
0618
1TR
8809
3TR
75335
42621
28412
43920
11439
80607
25272
10TR
18518
39856
20TR
50155
30TR
32179
ĐB
124778

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 08/05/16

007 09 555 56 59
118 12 18 17 6
221 20 778 79 72
335 39 36 8
4998

Kiên Giang - 08/05/16

0123456789
3920
2621
8412
5272
5335
0155
0836
9856
17
0607
6698
0618
8518
4778
959
8809
1439
2179
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
Chủ nhật Loại vé: 5K1
100N
66
200N
656
400N
3957
6858
3609
1TR
3172
3TR
63059
90801
56818
20553
67840
13417
42741
10TR
80012
77330
20TR
20099
30TR
47934
ĐB
957704

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 01/05/16

004 01 09 559 53 57 58 56
112 18 17 666
2772
334 30 8
440 41 999

Kiên Giang - 01/05/16

0123456789
7840
7330
0801
2741
3172
0012
0553
7934
7704
66
656
3957
3417
6858
6818
3609
3059
0099
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
Chủ nhật Loại vé: 4K4
100N
23
200N
644
400N
0303
3152
3155
1TR
7383
3TR
55815
92156
58513
71959
95249
38896
86539
10TR
20229
40254
20TR
87048
30TR
68036
ĐB
124688

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 24/04/16

003 554 56 59 52 55
115 13 6
229 23 7
336 39 888 83
448 49 44 996

Kiên Giang - 24/04/16

0123456789
3152
23
0303
7383
8513
644
0254
3155
5815
2156
8896
8036
7048
4688
1959
5249
6539
0229
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1