• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang

Xổ số Kiên Giang mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 30/10/2016
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
Chủ nhật Loại vé: 10K1
100N
43
200N
971
400N
5033
1707
7526
1TR
9920
3TR
90537
73247
07129
33988
69389
28708
65031
10TR
86412
57694
20TR
11057
30TR
91389
ĐB
962856

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 02/10/16

008 07 556 57
112 6
229 20 26 771
337 31 33 889 88 89
447 43 994

Kiên Giang - 02/10/16

0123456789
9920
971
5031
6412
43
5033
7694
7526
2856
1707
0537
3247
1057
3988
8708
7129
9389
1389
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
Chủ nhật Loại vé: 9K4
100N
22
200N
420
400N
3795
9900
8605
1TR
3701
3TR
15295
00672
35534
16154
19705
87478
60554
10TR
71213
71980
20TR
37536
30TR
79821
ĐB
340149

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 25/09/16

005 01 00 05 554 54
113 6
221 20 22 772 78
336 34 880
449 995 95

Kiên Giang - 25/09/16

0123456789
420
9900
1980
3701
9821
22
0672
1213
5534
6154
0554
3795
8605
5295
9705
7536
7478
0149
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
Chủ nhật Loại vé: 9K3
100N
37
200N
927
400N
0183
5450
1750
1TR
0820
3TR
18952
27179
39300
90069
68718
05285
80272
10TR
17866
00031
20TR
76932
30TR
38891
ĐB
568129

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 18/09/16

000 552 50 50
118 666 69
229 20 27 779 72
332 31 37 885 83
4991

Kiên Giang - 18/09/16

0123456789
5450
1750
0820
9300
0031
8891
8952
0272
6932
0183
5285
7866
37
927
8718
7179
0069
8129
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
Chủ nhật Loại vé: 9K2
100N
21
200N
768
400N
4089
4429
7067
1TR
3259
3TR
72482
41451
98784
23283
42972
78324
50359
10TR
78708
48250
20TR
79735
30TR
37109
ĐB
337063

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 11/09/16

009 08 550 51 59 59
1663 67 68
224 29 21 772
335 882 84 83 89
49

Kiên Giang - 11/09/16

0123456789
8250
21
1451
2482
2972
3283
7063
8784
8324
9735
7067
768
8708
4089
4429
3259
0359
7109
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
Chủ nhật Loại vé: 9K1
100N
38
200N
317
400N
1755
2139
0980
1TR
9748
3TR
36165
60809
06363
25178
34607
02035
18781
10TR
96748
33755
20TR
28443
30TR
26145
ĐB
457505

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 04/09/16

005 09 07 555 55
117 665 63
2778
335 39 38 881 80
445 43 48 48 9

Kiên Giang - 04/09/16

0123456789
0980
8781
6363
8443
1755
6165
2035
3755
6145
7505
317
4607
38
9748
5178
6748
2139
0809
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
Chủ nhật Loại vé: 8K4
100N
08
200N
234
400N
3704
2859
2265
1TR
2404
3TR
38555
11458
68358
30870
22734
21398
50849
10TR
40103
81532
20TR
86423
30TR
42788
ĐB
207721

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 28/08/16

003 04 04 08 555 58 58 59
1665
221 23 770
332 34 34 888
449 998

Kiên Giang - 28/08/16

0123456789
0870
7721
1532
0103
6423
234
3704
2404
2734
2265
8555
08
1458
8358
1398
2788
2859
0849
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
Chủ nhật Loại vé: 8K3
100N
23
200N
868
400N
1084
7796
7169
1TR
7868
3TR
17754
43791
59022
22154
96493
41307
03564
10TR
30372
39331
20TR
58914
30TR
86606
ĐB
555585

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 21/08/16

006 07 554 54
114 664 68 69 68
222 23 772
331 885 84
4991 93 96

Kiên Giang - 21/08/16

0123456789
3791
9331
9022
0372
23
6493
1084
7754
2154
3564
8914
5585
7796
6606
1307
868
7868
7169
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1