• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang

Xổ số Kiên Giang mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 23/10/2016
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
Chủ nhật Loại vé: 10K3
100N
53
200N
997
400N
3953
0480
1213
1TR
3943
3TR
25167
83637
83680
53438
64914
14219
61694
10TR
63812
20049
20TR
02141
30TR
52032
ĐB
588621

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 16/10/16

0553 53
112 14 19 13 667
221 7
332 37 38 880 80
441 49 43 994 97

Kiên Giang - 16/10/16

0123456789
0480
3680
2141
8621
3812
2032
53
3953
1213
3943
4914
1694
997
5167
3637
3438
4219
0049
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
Chủ nhật Loại vé: 10K2
100N
31
200N
393
400N
4826
6929
7520
1TR
3890
3TR
68224
16564
64938
62317
19377
52701
62567
10TR
27022
12252
20TR
13513
30TR
43853
ĐB
644979

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 09/10/16

001 553 52
113 17 664 67
222 24 26 29 20 779 77
338 31 8
4990 93

Kiên Giang - 09/10/16

0123456789
7520
3890
31
2701
7022
2252
393
3513
3853
8224
6564
4826
2317
9377
2567
4938
6929
4979
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
Chủ nhật Loại vé: 10K1
100N
43
200N
971
400N
5033
1707
7526
1TR
9920
3TR
90537
73247
07129
33988
69389
28708
65031
10TR
86412
57694
20TR
11057
30TR
91389
ĐB
962856

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 02/10/16

008 07 556 57
112 6
229 20 26 771
337 31 33 889 88 89
447 43 994

Kiên Giang - 02/10/16

0123456789
9920
971
5031
6412
43
5033
7694
7526
2856
1707
0537
3247
1057
3988
8708
7129
9389
1389
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
Chủ nhật Loại vé: 9K4
100N
22
200N
420
400N
3795
9900
8605
1TR
3701
3TR
15295
00672
35534
16154
19705
87478
60554
10TR
71213
71980
20TR
37536
30TR
79821
ĐB
340149

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 25/09/16

005 01 00 05 554 54
113 6
221 20 22 772 78
336 34 880
449 995 95

Kiên Giang - 25/09/16

0123456789
420
9900
1980
3701
9821
22
0672
1213
5534
6154
0554
3795
8605
5295
9705
7536
7478
0149
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
Chủ nhật Loại vé: 9K3
100N
37
200N
927
400N
0183
5450
1750
1TR
0820
3TR
18952
27179
39300
90069
68718
05285
80272
10TR
17866
00031
20TR
76932
30TR
38891
ĐB
568129

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 18/09/16

000 552 50 50
118 666 69
229 20 27 779 72
332 31 37 885 83
4991

Kiên Giang - 18/09/16

0123456789
5450
1750
0820
9300
0031
8891
8952
0272
6932
0183
5285
7866
37
927
8718
7179
0069
8129
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
Chủ nhật Loại vé: 9K2
100N
21
200N
768
400N
4089
4429
7067
1TR
3259
3TR
72482
41451
98784
23283
42972
78324
50359
10TR
78708
48250
20TR
79735
30TR
37109
ĐB
337063

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 11/09/16

009 08 550 51 59 59
1663 67 68
224 29 21 772
335 882 84 83 89
49

Kiên Giang - 11/09/16

0123456789
8250
21
1451
2482
2972
3283
7063
8784
8324
9735
7067
768
8708
4089
4429
3259
0359
7109
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
Chủ nhật Loại vé: 9K1
100N
38
200N
317
400N
1755
2139
0980
1TR
9748
3TR
36165
60809
06363
25178
34607
02035
18781
10TR
96748
33755
20TR
28443
30TR
26145
ĐB
457505

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 04/09/16

005 09 07 555 55
117 665 63
2778
335 39 38 881 80
445 43 48 48 9

Kiên Giang - 04/09/16

0123456789
0980
8781
6363
8443
1755
6165
2035
3755
6145
7505
317
4607
38
9748
5178
6748
2139
0809
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1