• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa

Xổ số Khánh Hòa mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 30/10/2016
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Thứ tư Loại vé:
100N
59
250N
571
500N
4193
4059
2069
1TR
5974
2,5TR
87850
46324
44426
16385
37425
52414
12350
5TR
32640
19518
10TR
72489
40TR
90316
ĐB
82741

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 31/08/16

0550 50 59 59
116 18 14 669
224 26 25 774 71
3889 85
441 40 993

Khánh Hòa - 31/08/16

0123456789
7850
2350
2640
571
2741
4193
5974
6324
2414
6385
7425
4426
0316
9518
59
4059
2069
2489
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Chủ nhật Loại vé:
100N
05
250N
727
500N
9082
5199
6298
1TR
1852
2,5TR
84509
25448
89773
76873
11743
87700
59267
5TR
68537
66678
10TR
22127
40TR
86462
ĐB
86774

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 28/08/16

009 00 05 552
1662 67
227 27 774 78 73 73
337 882
448 43 999 98

Khánh Hòa - 28/08/16

0123456789
7700
9082
1852
6462
9773
6873
1743
6774
05
727
9267
8537
2127
6298
5448
6678
5199
4509
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Thứ tư Loại vé:
100N
23
250N
091
500N
8993
4888
4716
1TR
4171
2,5TR
81930
24680
30309
06326
49616
86489
64774
5TR
36840
92007
10TR
48200
40TR
10582
ĐB
54103

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 24/08/16

003 00 07 09 5
116 16 6
226 23 774 71
330 882 80 89 88
440 993 91

Khánh Hòa - 24/08/16

0123456789
1930
4680
6840
8200
091
4171
0582
23
8993
4103
4774
4716
6326
9616
2007
4888
0309
6489
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Chủ nhật Loại vé:
100N
14
250N
839
500N
9160
5866
1175
1TR
5241
2,5TR
70863
76913
02816
59061
63483
75800
76864
5TR
56578
74804
10TR
94117
40TR
79181
ĐB
51645

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 21/08/16

004 00 5
117 13 16 14 663 61 64 60 66
2778 75
339 881 83
445 41 9

Khánh Hòa - 21/08/16

0123456789
9160
5800
5241
9061
9181
0863
6913
3483
14
6864
4804
1175
1645
5866
2816
4117
6578
839
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Thứ tư Loại vé:
100N
64
250N
874
500N
2583
2985
4283
1TR
9095
2,5TR
82433
98912
09726
37713
62626
06183
43325
5TR
05202
50929
10TR
98814
40TR
14271
ĐB
78690

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 17/08/16

002 5
114 12 13 664
229 26 26 25 771 74
333 883 83 85 83
4990 95

Khánh Hòa - 17/08/16

0123456789
8690
4271
8912
5202
2583
4283
2433
7713
6183
64
874
8814
2985
9095
3325
9726
2626
0929
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Chủ nhật Loại vé:
100N
63
250N
428
500N
8538
7037
8909
1TR
7257
2,5TR
14156
63975
31840
89796
26627
70548
39694
5TR
06390
67432
10TR
82793
40TR
09766
ĐB
73713

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 14/08/16

009 556 57
113 666 63
227 28 775
332 38 37 8
440 48 993 90 96 94

Khánh Hòa - 14/08/16

0123456789
1840
6390
7432
63
2793
3713
9694
3975
4156
9796
9766
7037
7257
6627
428
8538
0548
8909
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1