• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa

Xổ số Khánh Hòa mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 23/10/2016
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Chủ nhật Loại vé:
100N
07
250N
844
500N
8265
6183
6446
1TR
9417
2,5TR
32764
20386
78231
68184
91372
47847
76225
5TR
97405
54574
10TR
51373
40TR
79277
ĐB
60598

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 29/05/16

005 07 5
117 664 65
225 777 73 74 72
331 886 84 83
447 46 44 998

Khánh Hòa - 29/05/16

0123456789
8231
1372
6183
1373
844
2764
8184
4574
8265
6225
7405
6446
0386
07
9417
7847
9277
0598
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Thứ tư Loại vé:
100N
73
250N
324
500N
5679
5955
8849
1TR
2448
2,5TR
22541
23844
11728
18364
82714
42315
27983
5TR
57597
85316
10TR
72743
40TR
66378
ĐB
56142

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 25/05/16

0555
116 14 15 664
228 24 778 79 73
3883
442 43 41 44 48 49 997

Khánh Hòa - 25/05/16

0123456789
2541
6142
73
7983
2743
324
3844
8364
2714
5955
2315
5316
7597
2448
1728
6378
5679
8849
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Chủ nhật Loại vé:
100N
20
250N
534
500N
9842
9677
4978
1TR
5605
2,5TR
02546
80374
79938
34033
35427
82425
80239
5TR
32795
29360
10TR
70604
40TR
35980
ĐB
37815

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 22/05/16

004 05 5
115 660
227 25 20 774 77 78
338 33 39 34 880
446 42 995

Khánh Hòa - 22/05/16

0123456789
20
9360
5980
9842
4033
534
0374
0604
5605
2425
2795
7815
2546
9677
5427
4978
9938
0239
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Thứ tư Loại vé:
100N
15
250N
838
500N
6630
4808
0668
1TR
4069
2,5TR
00918
54126
29146
79987
04578
25108
21745
5TR
12142
84524
10TR
52647
40TR
03054
ĐB
77922

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 18/05/16

008 08 554
118 15 669 68
222 24 26 778
330 38 887
447 42 46 45 9

Khánh Hòa - 18/05/16

0123456789
6630
2142
7922
4524
3054
15
1745
4126
9146
9987
2647
838
4808
0668
0918
4578
5108
4069
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Chủ nhật Loại vé:
100N
87
250N
354
500N
2701
8586
2186
1TR
6480
2,5TR
94391
68838
54969
39789
94132
89710
00326
5TR
75476
60961
10TR
45540
40TR
72524
ĐB
74659

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 15/05/16

001 559 54
110 661 69
224 26 776
338 32 889 80 86 86 87
440 991

Khánh Hòa - 15/05/16

0123456789
6480
9710
5540
2701
4391
0961
4132
354
2524
8586
2186
0326
5476
87
8838
4969
9789
4659
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Thứ tư Loại vé:
100N
56
250N
858
500N
6975
6013
6872
1TR
3832
2,5TR
22224
18245
33597
17695
45454
26731
70254
5TR
78246
41197
10TR
99560
40TR
10203
ĐB
16049

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 11/05/16

003 554 54 58 56
113 660
224 775 72
331 32 8
449 46 45 997 97 95

Khánh Hòa - 11/05/16

0123456789
9560
6731
6872
3832
6013
0203
2224
5454
0254
6975
8245
7695
56
8246
3597
1197
858
6049
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1