• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa

Đang chờ xổ số Khánh Hòa lúc 17:10': 26/10/2016. Còn 02:33:42 nữa!
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Thứ tư Loại vé:
100N
77
250N
540
500N
5865
7496
8234
1TR
4296
2,5TR
14289
88491
03021
04989
29796
65901
78055
5TR
04384
51106
10TR
91715
40TR
72146
ĐB
19346

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 20/07/16

006 01 555
115 665
221 777
334 884 89 89
446 46 40 991 96 96 96

Khánh Hòa - 20/07/16

0123456789
540
8491
3021
5901
8234
4384
5865
8055
1715
7496
4296
9796
1106
2146
9346
77
4289
4989
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Chủ nhật Loại vé:
100N
94
250N
994
500N
8801
1237
7528
1TR
1700
2,5TR
06806
83947
61103
82593
51600
45942
99716
5TR
96276
22610
10TR
70858
40TR
74614
ĐB
32052

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 17/07/16

006 03 00 00 01 552 58
114 10 16 6
228 776
337 8
447 42 993 94 94

Khánh Hòa - 17/07/16

0123456789
1700
1600
2610
8801
5942
2052
1103
2593
94
994
4614
6806
9716
6276
1237
3947
7528
0858
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Thứ tư Loại vé:
100N
48
250N
445
500N
1479
1748
7614
1TR
1761
2,5TR
09092
09648
99167
47668
84733
08216
97315
5TR
17508
87626
10TR
07855
40TR
43983
ĐB
03114

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 13/07/16

008 555
114 16 15 14 667 68 61
226 779
333 883
448 48 45 48 992

Khánh Hòa - 13/07/16

0123456789
1761
9092
4733
3983
7614
3114
445
7315
7855
8216
7626
9167
48
1748
9648
7668
7508
1479
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Chủ nhật Loại vé:
100N
87
250N
715
500N
2250
7418
1502
1TR
3337
2,5TR
05305
35301
30569
55100
86175
37664
93874
5TR
98812
54014
10TR
33951
40TR
12897
ĐB
71078

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 10/07/16

005 01 00 02 551 50
112 14 18 15 669 64
2778 75 74
337 887
4997

Khánh Hòa - 10/07/16

0123456789
2250
5100
5301
3951
1502
8812
7664
3874
4014
715
5305
6175
87
3337
2897
7418
1078
0569
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Thứ tư Loại vé:
100N
67
250N
344
500N
9574
8819
9771
1TR
5525
2,5TR
16931
26887
76003
08431
27355
12052
02007
5TR
36550
30529
10TR
01139
40TR
07259
ĐB
96582

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 06/07/16

003 07 559 50 55 52
119 667
229 25 774 71
339 31 31 882 87
444 9

Khánh Hòa - 06/07/16

0123456789
6550
9771
6931
8431
2052
6582
6003
344
9574
5525
7355
67
6887
2007
8819
0529
1139
7259
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Chủ nhật Loại vé:
100N
08
250N
775
500N
3513
8911
8843
1TR
6524
2,5TR
71487
66986
59347
51567
83376
86360
68915
5TR
80715
44735
10TR
68143
40TR
97472
ĐB
56759

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 03/07/16

008 559
115 15 13 11 667 60
224 772 76 75
335 887 86
443 47 43 9

Khánh Hòa - 03/07/16

0123456789
6360
8911
7472
3513
8843
8143
6524
775
8915
0715
4735
6986
3376
1487
9347
1567
08
6759
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1