• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa

Xổ số Khánh Hòa mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 30/10/2016
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Thứ tư Loại vé: *
100N
62
250N
491
500N
8175
6861
4723
1TR
6182
2,5TR
67653
53590
59156
80475
31445
22946
63661
5TR
94611
28478
10TR
14252
40TR
13392
ĐB
13268

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 19/10/16

0552 53 56
111 668 61 61 62
223 778 75 75
3882
445 46 992 90 91

Khánh Hòa - 19/10/16

0123456789
3590
491
6861
3661
4611
62
6182
4252
3392
4723
7653
8175
0475
1445
9156
2946
8478
3268
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Chủ nhật Loại vé: *
100N
78
250N
338
500N
7065
2379
9401
1TR
9282
2,5TR
72720
19538
94792
72982
83420
25016
19328
5TR
40941
23063
10TR
06536
40TR
14061
ĐB
42706

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 16/10/16

006 01 5
116 661 63 65
220 20 28 779 78
336 38 38 882 82
441 992

Khánh Hòa - 16/10/16

0123456789
2720
3420
9401
0941
4061
9282
4792
2982
3063
7065
5016
6536
2706
78
338
9538
9328
2379
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Thứ tư Loại vé: *
100N
55
250N
797
500N
1921
5979
0952
1TR
8798
2,5TR
09645
35614
05412
46664
69184
74577
20584
5TR
96708
39087
10TR
66190
40TR
59066
ĐB
08537

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 12/10/16

008 552 55
114 12 666 64
221 777 79
337 887 84 84
445 990 98 97

Khánh Hòa - 12/10/16

0123456789
6190
1921
0952
5412
5614
6664
9184
0584
55
9645
9066
797
4577
9087
8537
8798
6708
5979
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Chủ nhật Loại vé: *
100N
82
250N
994
500N
9102
0525
8149
1TR
1218
2,5TR
76345
45616
95291
49865
43604
67287
51498
5TR
05813
59755
10TR
25375
40TR
51160
ĐB
39209

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 09/10/16

009 04 02 555
113 16 18 660 65
225 775
3887 82
445 49 991 98 94

Khánh Hòa - 09/10/16

0123456789
1160
5291
82
9102
5813
994
3604
0525
6345
9865
9755
5375
5616
7287
1218
1498
8149
9209
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Thứ tư Loại vé: *
100N
60
250N
735
500N
3287
3556
6356
1TR
1299
2,5TR
99898
46077
42052
27039
08071
39776
23518
5TR
59396
64499
10TR
55388
40TR
51883
ĐB
78818

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 05/10/16

0552 56 56
118 18 660
2777 71 76
339 35 883 88 87
4996 99 98 99

Khánh Hòa - 05/10/16

0123456789
60
8071
2052
1883
735
3556
6356
9776
9396
3287
6077
9898
3518
5388
8818
1299
7039
4499
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Chủ nhật Loại vé:
100N
00
250N
627
500N
6473
4691
5061
1TR
5587
2,5TR
20635
89268
51659
58196
78884
95942
08670
5TR
60787
48293
10TR
93163
40TR
62480
ĐB
56030

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 02/10/16

000 559
1663 68 61
227 770 73
330 35 880 87 84 87
442 993 96 91

Khánh Hòa - 02/10/16

0123456789
00
8670
2480
6030
4691
5061
5942
6473
8293
3163
8884
0635
8196
627
5587
0787
9268
1659
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1