• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa

KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Chủ nhật Loại vé:
100N
09
250N
781
500N
7308
3226
7996
1TR
9714
2,5TR
99597
33199
77183
33304
13703
31773
65979
5TR
74431
88351
10TR
02960
40TR
09372
ĐB
16436

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 19/06/16

004 03 08 09 551
114 660
226 772 73 79
336 31 883 81
4997 99 96

Khánh Hòa - 19/06/16

0123456789
2960
781
4431
8351
9372
7183
3703
1773
9714
3304
3226
7996
6436
9597
7308
09
3199
5979
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Thứ tư Loại vé:
100N
57
250N
343
500N
9497
0554
7531
1TR
4026
2,5TR
52120
08358
32977
21104
65461
08221
27810
5TR
78039
69368
10TR
78011
40TR
58327
ĐB
91310

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 15/06/16

004 558 54 57
110 11 10 668 61
227 20 21 26 777
339 31 8
443 997

Khánh Hòa - 15/06/16

0123456789
2120
7810
1310
7531
5461
8221
8011
343
0554
1104
4026
57
9497
2977
8327
8358
9368
8039
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Chủ nhật Loại vé:
100N
62
250N
246
500N
0807
7534
8442
1TR
0439
2,5TR
58524
27943
12272
61355
59142
43408
85053
5TR
48353
99187
10TR
20626
40TR
38703
ĐB
25585

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 12/06/16

003 08 07 553 55 53
1662
226 24 772
339 34 885 87
443 42 42 46 9

Khánh Hòa - 12/06/16

0123456789
62
8442
2272
9142
7943
5053
8353
8703
7534
8524
1355
5585
246
0626
0807
9187
3408
0439
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Thứ tư Loại vé:
100N
09
250N
446
500N
6047
9016
8976
1TR
9234
2,5TR
63431
65336
86071
30901
17697
47917
87621
5TR
86054
63141
10TR
47184
40TR
69161
ĐB
57443

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 08/06/16

001 09 554
117 16 661
221 771 76
331 36 34 884
443 41 47 46 997

Khánh Hòa - 08/06/16

0123456789
3431
6071
0901
7621
3141
9161
7443
9234
6054
7184
446
9016
8976
5336
6047
7697
7917
09
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Chủ nhật Loại vé:
100N
31
250N
540
500N
4413
8128
3580
1TR
8736
2,5TR
48469
43856
54096
52501
57089
53577
89869
5TR
59727
91007
10TR
05954
40TR
45062
ĐB
97194

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 05/06/16

007 01 554 56
113 662 69 69
227 28 777
336 31 889 80
440 994 96

Khánh Hòa - 05/06/16

0123456789
540
3580
31
2501
5062
4413
5954
7194
8736
3856
4096
3577
9727
1007
8128
8469
7089
9869
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Thứ tư Loại vé:
100N
07
250N
644
500N
5757
4613
4656
1TR
1362
2,5TR
00137
72404
08168
07508
51525
64317
53344
5TR
42043
26691
10TR
38240
40TR
40482
ĐB
04169

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 01/06/16

004 08 07 557 56
117 13 669 68 62
225 7
337 882
440 43 44 44 991

Khánh Hòa - 01/06/16

0123456789
8240
6691
1362
0482
4613
2043
644
2404
3344
1525
4656
07
5757
0137
4317
8168
7508
4169
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1