• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa

Xổ số Khánh Hòa mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 26/10/2016
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Thứ tư Loại vé:
100N
64
250N
874
500N
2583
2985
4283
1TR
9095
2,5TR
82433
98912
09726
37713
62626
06183
43325
5TR
05202
50929
10TR
98814
40TR
14271
ĐB
78690

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 17/08/16

002 5
114 12 13 664
229 26 26 25 771 74
333 883 83 85 83
4990 95

Khánh Hòa - 17/08/16

0123456789
8690
4271
8912
5202
2583
4283
2433
7713
6183
64
874
8814
2985
9095
3325
9726
2626
0929
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Chủ nhật Loại vé:
100N
63
250N
428
500N
8538
7037
8909
1TR
7257
2,5TR
14156
63975
31840
89796
26627
70548
39694
5TR
06390
67432
10TR
82793
40TR
09766
ĐB
73713

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 14/08/16

009 556 57
113 666 63
227 28 775
332 38 37 8
440 48 993 90 96 94

Khánh Hòa - 14/08/16

0123456789
1840
6390
7432
63
2793
3713
9694
3975
4156
9796
9766
7037
7257
6627
428
8538
0548
8909
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Thứ tư Loại vé:
100N
52
250N
567
500N
8588
7046
5159
1TR
4121
2,5TR
69264
89056
66000
66436
10062
43534
67297
5TR
38616
31000
10TR
88175
40TR
59201
ĐB
12492

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 10/08/16

001 00 00 556 59 52
116 664 62 67
221 775
336 34 888
446 992 97

Khánh Hòa - 10/08/16

0123456789
6000
1000
4121
9201
52
0062
2492
9264
3534
8175
7046
9056
6436
8616
567
7297
8588
5159
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Chủ nhật Loại vé:
100N
71
250N
279
500N
4037
8283
5097
1TR
5718
2,5TR
32914
45198
17269
69481
28413
73275
78350
5TR
34037
01233
10TR
83017
40TR
22470
ĐB
19727

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 07/08/16

0550
117 14 13 18 669
227 770 75 79 71
337 33 37 881 83
4998 97

Khánh Hòa - 07/08/16

0123456789
8350
2470
71
9481
8283
8413
1233
2914
3275
4037
5097
4037
3017
9727
5718
5198
279
7269
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Thứ tư Loại vé:
100N
55
250N
581
500N
3317
7601
1701
1TR
5749
2,5TR
95637
82867
13321
58201
56223
75074
07330
5TR
03478
14702
10TR
18272
40TR
09444
ĐB
23713

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 03/08/16

002 01 01 01 555
113 17 667
221 23 772 78 74
337 30 881
444 49 9

Khánh Hòa - 03/08/16

0123456789
7330
581
7601
1701
3321
8201
4702
8272
6223
3713
5074
9444
55
3317
5637
2867
3478
5749
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Chủ nhật Loại vé:
100N
27
250N
270
500N
5479
1907
0641
1TR
9565
2,5TR
33722
35842
97682
82275
41013
74953
99984
5TR
83414
22186
10TR
90944
40TR
84815
ĐB
62869

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 31/07/16

007 553
115 14 13 669 65
222 27 775 79 70
3886 82 84
444 42 41 9

Khánh Hòa - 31/07/16

0123456789
270
0641
3722
5842
7682
1013
4953
9984
3414
0944
9565
2275
4815
2186
27
1907
5479
2869
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1