• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa

Đang chờ xổ số Khánh Hòa lúc 17:10': 23/10/2016. Còn 06:57:42 nữa!
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Thứ tư Loại vé:
100N
67
250N
344
500N
9574
8819
9771
1TR
5525
2,5TR
16931
26887
76003
08431
27355
12052
02007
5TR
36550
30529
10TR
01139
40TR
07259
ĐB
96582

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 06/07/16

003 07 559 50 55 52
119 667
229 25 774 71
339 31 31 882 87
444 9

Khánh Hòa - 06/07/16

0123456789
6550
9771
6931
8431
2052
6582
6003
344
9574
5525
7355
67
6887
2007
8819
0529
1139
7259
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Chủ nhật Loại vé:
100N
08
250N
775
500N
3513
8911
8843
1TR
6524
2,5TR
71487
66986
59347
51567
83376
86360
68915
5TR
80715
44735
10TR
68143
40TR
97472
ĐB
56759

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 03/07/16

008 559
115 15 13 11 667 60
224 772 76 75
335 887 86
443 47 43 9

Khánh Hòa - 03/07/16

0123456789
6360
8911
7472
3513
8843
8143
6524
775
8915
0715
4735
6986
3376
1487
9347
1567
08
6759
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Thứ tư Loại vé:
100N
61
250N
396
500N
9976
0915
0268
1TR
4374
2,5TR
79836
82147
20127
89599
45203
70088
79861
5TR
65009
09344
10TR
20587
40TR
80858
ĐB
72277

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 29/06/16

009 03 558
115 661 68 61
227 777 74 76
336 887 88
444 47 999 96

Khánh Hòa - 29/06/16

0123456789
61
9861
5203
4374
9344
0915
396
9976
9836
2147
0127
0587
2277
0268
0088
0858
9599
5009
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Chủ nhật Loại vé:
100N
73
250N
721
500N
1364
0081
3383
1TR
3883
2,5TR
80148
38085
58638
86819
15760
22838
19722
5TR
37887
10852
10TR
23944
40TR
01007
ĐB
55462

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 26/06/16

007 552
119 662 60 64
222 21 773
338 38 887 85 83 81 83
444 48 9

Khánh Hòa - 26/06/16

0123456789
5760
721
0081
9722
0852
5462
73
3383
3883
1364
3944
8085
7887
1007
0148
8638
2838
6819
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Thứ tư Loại vé:
100N
70
250N
116
500N
9734
0546
6542
1TR
1240
2,5TR
99298
72494
40151
56105
21587
88103
36200
5TR
86055
07440
10TR
62601
40TR
16708
ĐB
85188

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 22/06/16

008 01 05 03 00 555 51
116 6
2770
334 888 87
440 40 46 42 998 94

Khánh Hòa - 22/06/16

0123456789
70
1240
6200
7440
0151
2601
6542
8103
9734
2494
6105
6055
116
0546
1587
9298
6708
5188
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Chủ nhật Loại vé:
100N
09
250N
781
500N
7308
3226
7996
1TR
9714
2,5TR
99597
33199
77183
33304
13703
31773
65979
5TR
74431
88351
10TR
02960
40TR
09372
ĐB
16436

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 19/06/16

004 03 08 09 551
114 660
226 772 73 79
336 31 883 81
4997 99 96

Khánh Hòa - 19/06/16

0123456789
2960
781
4431
8351
9372
7183
3703
1773
9714
3304
3226
7996
6436
9597
7308
09
3199
5979
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1