• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa

Xổ số Khánh Hòa mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 26/10/2016
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Chủ nhật Loại vé:
100N
31
250N
540
500N
4413
8128
3580
1TR
8736
2,5TR
48469
43856
54096
52501
57089
53577
89869
5TR
59727
91007
10TR
05954
40TR
45062
ĐB
97194

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 05/06/16

007 01 554 56
113 662 69 69
227 28 777
336 31 889 80
440 994 96

Khánh Hòa - 05/06/16

0123456789
540
3580
31
2501
5062
4413
5954
7194
8736
3856
4096
3577
9727
1007
8128
8469
7089
9869
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Thứ tư Loại vé:
100N
07
250N
644
500N
5757
4613
4656
1TR
1362
2,5TR
00137
72404
08168
07508
51525
64317
53344
5TR
42043
26691
10TR
38240
40TR
40482
ĐB
04169

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 01/06/16

004 08 07 557 56
117 13 669 68 62
225 7
337 882
440 43 44 44 991

Khánh Hòa - 01/06/16

0123456789
8240
6691
1362
0482
4613
2043
644
2404
3344
1525
4656
07
5757
0137
4317
8168
7508
4169
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Chủ nhật Loại vé:
100N
07
250N
844
500N
8265
6183
6446
1TR
9417
2,5TR
32764
20386
78231
68184
91372
47847
76225
5TR
97405
54574
10TR
51373
40TR
79277
ĐB
60598

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 29/05/16

005 07 5
117 664 65
225 777 73 74 72
331 886 84 83
447 46 44 998

Khánh Hòa - 29/05/16

0123456789
8231
1372
6183
1373
844
2764
8184
4574
8265
6225
7405
6446
0386
07
9417
7847
9277
0598
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Thứ tư Loại vé:
100N
73
250N
324
500N
5679
5955
8849
1TR
2448
2,5TR
22541
23844
11728
18364
82714
42315
27983
5TR
57597
85316
10TR
72743
40TR
66378
ĐB
56142

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 25/05/16

0555
116 14 15 664
228 24 778 79 73
3883
442 43 41 44 48 49 997

Khánh Hòa - 25/05/16

0123456789
2541
6142
73
7983
2743
324
3844
8364
2714
5955
2315
5316
7597
2448
1728
6378
5679
8849
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Chủ nhật Loại vé:
100N
20
250N
534
500N
9842
9677
4978
1TR
5605
2,5TR
02546
80374
79938
34033
35427
82425
80239
5TR
32795
29360
10TR
70604
40TR
35980
ĐB
37815

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 22/05/16

004 05 5
115 660
227 25 20 774 77 78
338 33 39 34 880
446 42 995

Khánh Hòa - 22/05/16

0123456789
20
9360
5980
9842
4033
534
0374
0604
5605
2425
2795
7815
2546
9677
5427
4978
9938
0239
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Thứ tư Loại vé:
100N
15
250N
838
500N
6630
4808
0668
1TR
4069
2,5TR
00918
54126
29146
79987
04578
25108
21745
5TR
12142
84524
10TR
52647
40TR
03054
ĐB
77922

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 18/05/16

008 08 554
118 15 669 68
222 24 26 778
330 38 887
447 42 46 45 9

Khánh Hòa - 18/05/16

0123456789
6630
2142
7922
4524
3054
15
1745
4126
9146
9987
2647
838
4808
0668
0918
4578
5108
4069
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1