• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang

Xổ số Hậu Giang mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 29/10/2016
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang
Thứ bảy Loại vé: K3T5
100N
28
200N
498
400N
5984
5480
2883
1TR
0081
3TR
18107
74377
81502
15702
18600
41503
36889
10TR
13882
31916
20TR
70188
30TR
20172
ĐB
794332

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hậu Giang ngày 21/05/16

007 02 02 00 03 5
116 6
228 772 77
332 888 82 89 81 84 80 83
4998

Hậu Giang - 21/05/16

0123456789
5480
8600
0081
1502
5702
3882
0172
4332
2883
1503
5984
1916
8107
4377
28
498
0188
6889
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang
Thứ bảy Loại vé: K2T5
100N
45
200N
602
400N
9960
8324
1293
1TR
1517
3TR
69258
94038
20623
55902
30653
90128
37527
10TR
93633
75315
20TR
59324
30TR
54246
ĐB
410600

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hậu Giang ngày 14/05/16

000 02 02 558 53
115 17 660
224 23 28 27 24 7
333 38 8
446 45 993

Hậu Giang - 14/05/16

0123456789
9960
0600
602
5902
1293
0623
0653
3633
8324
9324
45
5315
4246
1517
7527
9258
4038
0128
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang
Thứ bảy Loại vé: K1T5
100N
15
200N
599
400N
2146
5935
7417
1TR
4032
3TR
16525
94675
92230
02343
84193
67867
38912
10TR
36361
06719
20TR
70281
30TR
58802
ĐB
389755

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hậu Giang ngày 07/05/16

002 555
119 12 17 15 661 67
225 775
330 32 35 881
443 46 993 99

Hậu Giang - 07/05/16

0123456789
2230
6361
0281
4032
8912
8802
2343
4193
15
5935
6525
4675
9755
2146
7417
7867
599
6719
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang
Thứ bảy Loại vé: K5T4
100N
77
200N
500
400N
1446
7076
0547
1TR
5903
3TR
15724
89624
76495
32284
54759
84063
43152
10TR
94748
61328
20TR
69074
30TR
73510
ĐB
174367

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hậu Giang ngày 30/04/16

003 00 559 52
110 667 63
228 24 24 774 76 77
3884
448 46 47 995

Hậu Giang - 30/04/16

0123456789
500
3510
3152
5903
4063
5724
9624
2284
9074
6495
1446
7076
77
0547
4367
4748
1328
4759
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang
Thứ bảy Loại vé: K4T4
100N
76
200N
087
400N
5427
1488
4522
1TR
5313
3TR
64220
84840
92692
17443
69048
20976
86363
10TR
96176
49611
20TR
05814
30TR
19916
ĐB
793648

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hậu Giang ngày 23/04/16

05
116 14 11 13 663
220 27 22 776 76 76
3888 87
448 40 43 48 992

Hậu Giang - 23/04/16

0123456789
4220
4840
9611
4522
2692
5313
7443
6363
5814
76
0976
6176
9916
087
5427
1488
9048
3648
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang
Thứ bảy Loại vé: K3T4
100N
18
200N
415
400N
0007
4997
0211
1TR
4302
3TR
88131
32433
29675
18553
91130
30844
03743
10TR
94163
26822
20TR
38569
30TR
78834
ĐB
266978

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hậu Giang ngày 16/04/16

002 07 553
111 15 18 669 63
222 778 75
334 31 33 30 8
444 43 997

Hậu Giang - 16/04/16

0123456789
1130
0211
8131
4302
6822
2433
8553
3743
4163
0844
8834
415
9675
0007
4997
18
6978
8569
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang
Thứ bảy Loại vé: K2T4
100N
59
200N
866
400N
3677
4791
8525
1TR
3155
3TR
55260
30990
29129
15081
32997
77197
97497
10TR
98271
55339
20TR
56484
30TR
57001
ĐB
637902

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hậu Giang ngày 09/04/16

002 01 555 59
1660 66
229 25 771 77
339 884 81
4990 97 97 97 91

Hậu Giang - 09/04/16

0123456789
5260
0990
4791
5081
8271
7001
7902
6484
8525
3155
866
3677
2997
7197
7497
59
9129
5339
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1