• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang

Đang chờ xổ số Hậu Giang lúc 16:14': 22/10/2016. Còn 07:27:16 nữa!
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang
Thứ bảy Loại vé: K3T6
100N
19
200N
846
400N
1189
5834
4621
1TR
0006
3TR
61154
46079
16733
45221
32118
42048
79437
10TR
80732
89729
20TR
83657
30TR
05476
ĐB
578003

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hậu Giang ngày 18/06/16

003 06 557 54
118 19 6
229 21 21 776 79
332 33 37 34 889
448 46 9

Hậu Giang - 18/06/16

0123456789
4621
5221
0732
6733
8003
5834
1154
846
0006
5476
9437
3657
2118
2048
19
1189
6079
9729
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang
Thứ bảy Loại vé: K2T6
100N
96
200N
327
400N
4197
5113
1093
1TR
3930
3TR
99450
59775
57266
77046
46858
00095
89993
10TR
89163
58425
20TR
15565
30TR
10135
ĐB
108469

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hậu Giang ngày 11/06/16

0550 58
113 669 65 63 66
225 27 775
335 30 8
446 995 93 97 93 96

Hậu Giang - 11/06/16

0123456789
3930
9450
5113
1093
9993
9163
9775
0095
8425
5565
0135
96
7266
7046
327
4197
6858
8469
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang
Thứ bảy Loại vé: K1T6
100N
34
200N
098
400N
9163
5375
7618
1TR
4286
3TR
88043
10167
47327
43363
96065
14940
89604
10TR
91500
08691
20TR
18961
30TR
55759
ĐB
699352

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hậu Giang ngày 04/06/16

000 04 552 59
118 661 67 63 65 63
227 775
334 886
443 40 991 98

Hậu Giang - 04/06/16

0123456789
4940
1500
8691
8961
9352
9163
8043
3363
34
9604
5375
6065
4286
0167
7327
098
7618
5759
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang
Thứ bảy Loại vé: K4T5
100N
81
200N
539
400N
9966
7657
1644
1TR
5626
3TR
70520
16998
27783
14477
43047
24627
22292
10TR
02223
12894
20TR
09605
30TR
70851
ĐB
954505

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hậu Giang ngày 28/05/16

005 05 551 57
1666
223 20 27 26 777
339 883 81
447 44 994 98 92

Hậu Giang - 28/05/16

0123456789
0520
81
0851
2292
7783
2223
1644
2894
9605
4505
9966
5626
7657
4477
3047
4627
6998
539
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang
Thứ bảy Loại vé: K3T5
100N
28
200N
498
400N
5984
5480
2883
1TR
0081
3TR
18107
74377
81502
15702
18600
41503
36889
10TR
13882
31916
20TR
70188
30TR
20172
ĐB
794332

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hậu Giang ngày 21/05/16

007 02 02 00 03 5
116 6
228 772 77
332 888 82 89 81 84 80 83
4998

Hậu Giang - 21/05/16

0123456789
5480
8600
0081
1502
5702
3882
0172
4332
2883
1503
5984
1916
8107
4377
28
498
0188
6889
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang
Thứ bảy Loại vé: K2T5
100N
45
200N
602
400N
9960
8324
1293
1TR
1517
3TR
69258
94038
20623
55902
30653
90128
37527
10TR
93633
75315
20TR
59324
30TR
54246
ĐB
410600

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hậu Giang ngày 14/05/16

000 02 02 558 53
115 17 660
224 23 28 27 24 7
333 38 8
446 45 993

Hậu Giang - 14/05/16

0123456789
9960
0600
602
5902
1293
0623
0653
3633
8324
9324
45
5315
4246
1517
7527
9258
4038
0128
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang
Thứ bảy Loại vé: K1T5
100N
15
200N
599
400N
2146
5935
7417
1TR
4032
3TR
16525
94675
92230
02343
84193
67867
38912
10TR
36361
06719
20TR
70281
30TR
58802
ĐB
389755

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hậu Giang ngày 07/05/16

002 555
119 12 17 15 661 67
225 775
330 32 35 881
443 46 993 99

Hậu Giang - 07/05/16

0123456789
2230
6361
0281
4032
8912
8802
2343
4193
15
5935
6525
4675
9755
2146
7417
7867
599
6719
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1