• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang

Xổ số Hậu Giang mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 29/10/2016
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang
Thứ bảy Loại vé: K3T9
100N
65
200N
639
400N
8210
5716
7314
1TR
1881
3TR
94391
44988
39390
57658
45619
31186
81917
10TR
33355
61477
20TR
31585
30TR
41431
ĐB
142483

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hậu Giang ngày 17/09/16

0555 58
119 17 10 16 14 665
2777
331 39 883 85 88 86 81
4991 90

Hậu Giang - 17/09/16

0123456789
8210
9390
1881
4391
1431
2483
7314
65
3355
1585
5716
1186
1917
1477
4988
7658
639
5619
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang
Thứ bảy Loại vé: K2T9
100N
72
200N
824
400N
7670
5527
9785
1TR
2882
3TR
08700
61414
93448
78658
17539
39752
33977
10TR
63821
25291
20TR
02629
30TR
26835
ĐB
345237

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hậu Giang ngày 10/09/16

000 558 52
114 6
229 21 27 24 777 70 72
337 35 39 882 85
448 991

Hậu Giang - 10/09/16

0123456789
7670
8700
3821
5291
72
2882
9752
824
1414
9785
6835
5527
3977
5237
3448
8658
7539
2629
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang
Thứ bảy Loại vé: K1T9
100N
28
200N
396
400N
0813
4443
1915
1TR
4599
3TR
43866
26735
37835
67735
88078
03503
33207
10TR
17734
35816
20TR
61145
30TR
00828
ĐB
456311

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hậu Giang ngày 03/09/16

003 07 5
111 16 13 15 666
228 28 778
334 35 35 35 8
445 43 999 96

Hậu Giang - 03/09/16

0123456789
6311
0813
4443
3503
7734
1915
6735
7835
7735
1145
396
3866
5816
3207
28
8078
0828
4599
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang
Thứ bảy Loại vé: K4T8
100N
54
200N
053
400N
1921
2081
1386
1TR
5561
3TR
34922
85735
41269
25132
73313
47179
76069
10TR
18150
42404
20TR
51875
30TR
75002
ĐB
833727

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hậu Giang ngày 27/08/16

002 04 550 53 54
113 669 69 61
227 22 21 775 79
335 32 881 86
49

Hậu Giang - 27/08/16

0123456789
8150
1921
2081
5561
4922
5132
5002
053
3313
54
2404
5735
1875
1386
3727
1269
7179
6069
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang
Thứ bảy Loại vé: K3T8
100N
48
200N
152
400N
0144
5118
5066
1TR
3692
3TR
94311
39890
77800
77810
69517
92729
55962
10TR
21662
52035
20TR
81259
30TR
39909
ĐB
475896

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hậu Giang ngày 20/08/16

009 00 559 52
111 10 17 18 662 62 66
229 7
335 8
444 48 996 90 92

Hậu Giang - 20/08/16

0123456789
9890
7800
7810
4311
152
3692
5962
1662
0144
2035
5066
5896
9517
48
5118
2729
1259
9909
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang
Thứ bảy Loại vé: K2T8
100N
45
200N
416
400N
8163
2062
4130
1TR
6553
3TR
77372
56394
72903
89362
48528
85143
70366
10TR
18406
88203
20TR
71409
30TR
05021
ĐB
306362

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hậu Giang ngày 13/08/16

009 06 03 03 553
116 662 62 66 63 62
221 28 772
330 8
443 45 994

Hậu Giang - 13/08/16

0123456789
4130
5021
2062
7372
9362
6362
8163
6553
2903
5143
8203
6394
45
416
0366
8406
8528
1409
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang
Thứ bảy Loại vé: K1T8
100N
80
200N
393
400N
8371
0076
4610
1TR
9424
3TR
51851
39694
18023
97977
60417
10154
98480
10TR
33997
05152
20TR
79005
30TR
29386
ĐB
181556

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hậu Giang ngày 06/08/16

005 556 52 51 54
117 10 6
223 24 777 71 76
3886 80 80
4997 94 93

Hậu Giang - 06/08/16

0123456789
80
4610
8480
8371
1851
5152
393
8023
9424
9694
0154
9005
0076
9386
1556
7977
0417
3997
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1