• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang

Xổ số Hậu Giang mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 22/10/2016
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang
Thứ bảy Loại vé: K3T7
100N
52
200N
039
400N
2071
3469
3933
1TR
3534
3TR
22827
17230
11974
17440
06112
15247
33574
10TR
30988
20122
20TR
06191
30TR
58360
ĐB
269314

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hậu Giang ngày 16/07/16

0552
114 12 660 69
222 27 774 74 71
330 34 33 39 888
440 47 991

Hậu Giang - 16/07/16

0123456789
7230
7440
8360
2071
6191
52
6112
0122
3933
3534
1974
3574
9314
2827
5247
0988
039
3469
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang
Thứ bảy Loại vé: K2T7
100N
64
200N
588
400N
3653
0086
9538
1TR
8067
3TR
12358
36926
53338
97212
98565
09762
27625
10TR
29993
09264
20TR
86054
30TR
44228
ĐB
664197

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hậu Giang ngày 09/07/16

0554 58 53
112 664 65 62 67 64
228 26 25 7
338 38 886 88
4997 93

Hậu Giang - 09/07/16

0123456789
7212
9762
3653
9993
64
9264
6054
8565
7625
0086
6926
8067
4197
588
9538
2358
3338
4228
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang
Thứ bảy Loại vé: K1T7
100N
11
200N
039
400N
6370
0863
8391
1TR
7938
3TR
65313
51535
17355
76218
32554
74710
33043
10TR
54386
59040
20TR
01994
30TR
64736
ĐB
477009

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hậu Giang ngày 02/07/16

009 555 54
113 18 10 11 663
2770
336 35 38 39 886
440 43 994 91

Hậu Giang - 02/07/16

0123456789
6370
4710
9040
11
8391
0863
5313
3043
2554
1994
1535
7355
4386
4736
7938
6218
039
7009
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang
Thứ bảy Loại vé: K4T6
100N
43
200N
091
400N
0728
4688
7820
1TR
1827
3TR
89400
96325
44393
65517
92263
17639
99250
10TR
87883
38200
20TR
58693
30TR
29744
ĐB
294083

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hậu Giang ngày 25/06/16

000 00 550
117 663
225 27 28 20 7
339 883 83 88
444 43 993 93 91

Hậu Giang - 25/06/16

0123456789
7820
9400
9250
8200
091
43
4393
2263
7883
8693
4083
9744
6325
1827
5517
0728
4688
7639
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang
Thứ bảy Loại vé: K3T6
100N
19
200N
846
400N
1189
5834
4621
1TR
0006
3TR
61154
46079
16733
45221
32118
42048
79437
10TR
80732
89729
20TR
83657
30TR
05476
ĐB
578003

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hậu Giang ngày 18/06/16

003 06 557 54
118 19 6
229 21 21 776 79
332 33 37 34 889
448 46 9

Hậu Giang - 18/06/16

0123456789
4621
5221
0732
6733
8003
5834
1154
846
0006
5476
9437
3657
2118
2048
19
1189
6079
9729
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang
Thứ bảy Loại vé: K2T6
100N
96
200N
327
400N
4197
5113
1093
1TR
3930
3TR
99450
59775
57266
77046
46858
00095
89993
10TR
89163
58425
20TR
15565
30TR
10135
ĐB
108469

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hậu Giang ngày 11/06/16

0550 58
113 669 65 63 66
225 27 775
335 30 8
446 995 93 97 93 96

Hậu Giang - 11/06/16

0123456789
3930
9450
5113
1093
9993
9163
9775
0095
8425
5565
0135
96
7266
7046
327
4197
6858
8469
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang
Thứ bảy Loại vé: K1T6
100N
34
200N
098
400N
9163
5375
7618
1TR
4286
3TR
88043
10167
47327
43363
96065
14940
89604
10TR
91500
08691
20TR
18961
30TR
55759
ĐB
699352

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hậu Giang ngày 04/06/16

000 04 552 59
118 661 67 63 65 63
227 775
334 886
443 40 991 98

Hậu Giang - 04/06/16

0123456789
4940
1500
8691
8961
9352
9163
8043
3363
34
9604
5375
6065
4286
0167
7327
098
7618
5759
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1