• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang

Xổ số Hậu Giang mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 29/10/2016
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang
Thứ bảy Loại vé: K2T8
100N
45
200N
416
400N
8163
2062
4130
1TR
6553
3TR
77372
56394
72903
89362
48528
85143
70366
10TR
18406
88203
20TR
71409
30TR
05021
ĐB
306362

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hậu Giang ngày 13/08/16

009 06 03 03 553
116 662 62 66 63 62
221 28 772
330 8
443 45 994

Hậu Giang - 13/08/16

0123456789
4130
5021
2062
7372
9362
6362
8163
6553
2903
5143
8203
6394
45
416
0366
8406
8528
1409
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang
Thứ bảy Loại vé: K1T8
100N
80
200N
393
400N
8371
0076
4610
1TR
9424
3TR
51851
39694
18023
97977
60417
10154
98480
10TR
33997
05152
20TR
79005
30TR
29386
ĐB
181556

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hậu Giang ngày 06/08/16

005 556 52 51 54
117 10 6
223 24 777 71 76
3886 80 80
4997 94 93

Hậu Giang - 06/08/16

0123456789
80
4610
8480
8371
1851
5152
393
8023
9424
9694
0154
9005
0076
9386
1556
7977
0417
3997
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang
Thứ bảy Loại vé: K5T7
100N
58
200N
290
400N
5250
3322
8353
1TR
5739
3TR
84277
66187
53450
89958
40374
00756
61292
10TR
52025
85472
20TR
43595
30TR
35091
ĐB
436215

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hậu Giang ngày 30/07/16

0550 58 56 50 53 58
115 6
225 22 772 77 74
339 887
4991 95 92 90

Hậu Giang - 30/07/16

0123456789
290
5250
3450
5091
3322
1292
5472
8353
0374
2025
3595
6215
0756
4277
6187
58
9958
5739
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang
Thứ bảy Loại vé: K4T7
100N
05
200N
951
400N
1070
0301
5205
1TR
8823
3TR
52539
21393
12379
94933
89458
33814
75350
10TR
21289
94386
20TR
31308
30TR
76611
ĐB
048901

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hậu Giang ngày 23/07/16

001 08 01 05 05 558 50 51
111 14 6
223 779 70
339 33 889 86
4993

Hậu Giang - 23/07/16

0123456789
1070
5350
951
0301
6611
8901
8823
1393
4933
3814
05
5205
4386
9458
1308
2539
2379
1289
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang
Thứ bảy Loại vé: K3T7
100N
52
200N
039
400N
2071
3469
3933
1TR
3534
3TR
22827
17230
11974
17440
06112
15247
33574
10TR
30988
20122
20TR
06191
30TR
58360
ĐB
269314

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hậu Giang ngày 16/07/16

0552
114 12 660 69
222 27 774 74 71
330 34 33 39 888
440 47 991

Hậu Giang - 16/07/16

0123456789
7230
7440
8360
2071
6191
52
6112
0122
3933
3534
1974
3574
9314
2827
5247
0988
039
3469
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang
Thứ bảy Loại vé: K2T7
100N
64
200N
588
400N
3653
0086
9538
1TR
8067
3TR
12358
36926
53338
97212
98565
09762
27625
10TR
29993
09264
20TR
86054
30TR
44228
ĐB
664197

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hậu Giang ngày 09/07/16

0554 58 53
112 664 65 62 67 64
228 26 25 7
338 38 886 88
4997 93

Hậu Giang - 09/07/16

0123456789
7212
9762
3653
9993
64
9264
6054
8565
7625
0086
6926
8067
4197
588
9538
2358
3338
4228
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang
Thứ bảy Loại vé: K1T7
100N
11
200N
039
400N
6370
0863
8391
1TR
7938
3TR
65313
51535
17355
76218
32554
74710
33043
10TR
54386
59040
20TR
01994
30TR
64736
ĐB
477009

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hậu Giang ngày 02/07/16

009 555 54
113 18 10 11 663
2770
336 35 38 39 886
440 43 994 91

Hậu Giang - 02/07/16

0123456789
6370
4710
9040
11
8391
0863
5313
3043
2554
1994
1535
7355
4386
4736
7938
6218
039
7009
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1