• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang

Xổ số Hậu Giang mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 29/10/2016
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang
Thứ bảy Loại vé: K2T10
100N
21
200N
653
400N
2619
3088
5819
1TR
1773
3TR
77678
94102
97945
80811
70066
12661
39177
10TR
90885
96613
20TR
68606
30TR
82765
ĐB
263561

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hậu Giang ngày 08/10/16

006 02 553
113 11 19 19 661 65 66 61
221 778 77 73
3885 88
445 9

Hậu Giang - 08/10/16

0123456789
21
0811
2661
3561
4102
653
1773
6613
7945
0885
2765
0066
8606
9177
3088
7678
2619
5819
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang
Thứ bảy Loại vé: K1T10
100N
26
200N
708
400N
5256
9643
9930
1TR
1112
3TR
31991
91287
75307
53061
99053
81375
85208
10TR
41917
16421
20TR
39367
30TR
56899
ĐB
182797

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hậu Giang ngày 01/10/16

007 08 08 553 56
117 12 667 61
221 26 775
330 887
443 997 99 91

Hậu Giang - 01/10/16

0123456789
9930
1991
3061
6421
1112
9643
9053
1375
26
5256
1287
5307
1917
9367
2797
708
5208
6899
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang
Thứ bảy Loại vé: K3T9
100N
33
200N
029
400N
6716
3877
2257
1TR
0786
3TR
66037
79520
16876
47216
31274
14562
76737
10TR
30431
13621
20TR
60684
30TR
07856
ĐB
636753

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hậu Giang ngày 24/09/16

0553 56 57
116 16 662
221 20 29 776 74 77
331 37 37 33 884 86
49

Hậu Giang - 24/09/16

0123456789
9520
0431
3621
4562
33
6753
1274
0684
6716
0786
6876
7216
7856
3877
2257
6037
6737
029
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang
Thứ bảy Loại vé: K3T9
100N
65
200N
639
400N
8210
5716
7314
1TR
1881
3TR
94391
44988
39390
57658
45619
31186
81917
10TR
33355
61477
20TR
31585
30TR
41431
ĐB
142483

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hậu Giang ngày 17/09/16

0555 58
119 17 10 16 14 665
2777
331 39 883 85 88 86 81
4991 90

Hậu Giang - 17/09/16

0123456789
8210
9390
1881
4391
1431
2483
7314
65
3355
1585
5716
1186
1917
1477
4988
7658
639
5619
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang
Thứ bảy Loại vé: K2T9
100N
72
200N
824
400N
7670
5527
9785
1TR
2882
3TR
08700
61414
93448
78658
17539
39752
33977
10TR
63821
25291
20TR
02629
30TR
26835
ĐB
345237

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hậu Giang ngày 10/09/16

000 558 52
114 6
229 21 27 24 777 70 72
337 35 39 882 85
448 991

Hậu Giang - 10/09/16

0123456789
7670
8700
3821
5291
72
2882
9752
824
1414
9785
6835
5527
3977
5237
3448
8658
7539
2629
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang
Thứ bảy Loại vé: K1T9
100N
28
200N
396
400N
0813
4443
1915
1TR
4599
3TR
43866
26735
37835
67735
88078
03503
33207
10TR
17734
35816
20TR
61145
30TR
00828
ĐB
456311

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hậu Giang ngày 03/09/16

003 07 5
111 16 13 15 666
228 28 778
334 35 35 35 8
445 43 999 96

Hậu Giang - 03/09/16

0123456789
6311
0813
4443
3503
7734
1915
6735
7835
7735
1145
396
3866
5816
3207
28
8078
0828
4599
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang
Thứ bảy Loại vé: K4T8
100N
54
200N
053
400N
1921
2081
1386
1TR
5561
3TR
34922
85735
41269
25132
73313
47179
76069
10TR
18150
42404
20TR
51875
30TR
75002
ĐB
833727

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hậu Giang ngày 27/08/16

002 04 550 53 54
113 669 69 61
227 22 21 775 79
335 32 881 86
49

Hậu Giang - 27/08/16

0123456789
8150
1921
2081
5561
4922
5132
5002
053
3313
54
2404
5735
1875
1386
3727
1269
7179
6069
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1