• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai

Đang chờ xổ số Gia Lai lúc 17:12': 28/10/2016. Còn 13:30:27 nữa!
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
Thứ sáu Loại vé:
100N
10
250N
802
500N
9558
6755
4968
1TR
8521
2,5TR
91617
89021
02313
35634
15644
89280
12233
5TR
89211
69447
10TR
89334
40TR
87558
ĐB
31420

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 26/08/16

002 558 58 55
111 17 13 10 668
220 21 21 7
334 34 33 880
447 44 9

Gia Lai - 26/08/16

0123456789
10
9280
1420
8521
9021
9211
802
2313
2233
5634
5644
9334
6755
1617
9447
9558
4968
7558
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
Thứ sáu Loại vé:
100N
17
250N
859
500N
7529
7286
3323
1TR
9673
2,5TR
97611
47658
28368
17374
25967
67228
67336
5TR
85218
90172
10TR
08274
40TR
96424
ĐB
55168

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 19/08/16

0558 59
118 11 17 668 68 67
224 28 29 23 774 72 74 73
336 886
49

Gia Lai - 19/08/16

0123456789
7611
0172
3323
9673
7374
8274
6424
7286
7336
17
5967
7658
8368
7228
5218
5168
859
7529
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
Thứ sáu Loại vé:
100N
67
250N
780
500N
0049
0926
9537
1TR
5952
2,5TR
38396
08559
45660
59627
49873
54764
83658
5TR
72802
00101
10TR
74210
40TR
27463
ĐB
65052

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 12/08/16

002 01 552 59 58 52
110 663 60 64 67
227 26 773
337 880
449 996

Gia Lai - 12/08/16

0123456789
780
5660
4210
0101
5952
2802
5052
9873
7463
4764
0926
8396
67
9537
9627
3658
0049
8559
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
Thứ sáu Loại vé:
100N
11
250N
449
500N
8433
1705
2675
1TR
1615
2,5TR
42471
20852
03661
17162
73821
32728
56915
5TR
54411
86049
10TR
32298
40TR
48951
ĐB
23007

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 05/08/16

007 05 551 52
111 15 15 11 661 62
221 28 771 75
333 8
449 49 998

Gia Lai - 05/08/16

0123456789
11
2471
3661
3821
4411
8951
0852
7162
8433
1705
2675
1615
6915
3007
2728
2298
449
6049
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
Thứ sáu Loại vé:
100N
60
250N
514
500N
7738
1385
8864
1TR
0517
2,5TR
52529
69866
22693
50796
28198
71388
48712
5TR
76718
21090
10TR
62396
40TR
50176
ĐB
70375

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 29/07/16

05
118 12 17 14 666 64 60
229 775 76
338 888 85
4996 90 93 96 98

Gia Lai - 29/07/16

0123456789
60
1090
8712
2693
514
8864
1385
0375
9866
0796
2396
0176
0517
7738
8198
1388
6718
2529
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
Thứ sáu Loại vé:
100N
87
250N
865
500N
3614
0460
7478
1TR
5682
2,5TR
38462
25101
71837
64020
78415
12210
02686
5TR
47355
19911
10TR
68214
40TR
11261
ĐB
82345

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 22/07/16

001 555
114 11 15 10 14 661 62 60 65
220 778
337 886 82 87
445 9

Gia Lai - 22/07/16

0123456789
0460
4020
2210
5101
9911
1261
5682
8462
3614
8214
865
8415
7355
2345
2686
87
1837
7478
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
Thứ sáu Loại vé:
100N
96
250N
830
500N
6208
8777
0203
1TR
7932
2,5TR
50014
89148
43229
37226
44570
33642
17836
5TR
00166
97244
10TR
33332
40TR
58829
ĐB
92082

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 15/07/16

008 03 5
114 666
229 29 26 770 77
332 36 32 30 882
444 48 42 996

Gia Lai - 15/07/16

0123456789
830
4570
7932
3642
3332
2082
0203
0014
7244
96
7226
7836
0166
8777
6208
9148
3229
8829
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1