• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai

KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
Thứ sáu Loại vé:
100N
36
250N
498
500N
3902
6417
4679
1TR
5610
2,5TR
49415
77701
42772
33327
98971
02892
34951
5TR
54605
30683
10TR
84613
40TR
31643
ĐB
65761

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 23/09/16

005 01 02 551
113 15 10 17 661
227 772 71 79
336 883
443 992 98

Gia Lai - 23/09/16

0123456789
5610
7701
8971
4951
5761
3902
2772
2892
0683
4613
1643
9415
4605
36
6417
3327
498
4679
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
Thứ sáu Loại vé:
100N
72
250N
617
500N
6570
9641
2872
1TR
8209
2,5TR
86689
52783
55369
38073
17391
68818
02568
5TR
41523
26095
10TR
13656
40TR
37785
ĐB
08972

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 16/09/16

009 556
118 17 669 68
223 772 73 70 72 72
3885 89 83
441 995 91

Gia Lai - 16/09/16

0123456789
6570
9641
7391
72
2872
8972
2783
8073
1523
6095
7785
3656
617
8818
2568
8209
6689
5369
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
Thứ sáu Loại vé:
100N
81
250N
117
500N
1623
9421
6076
1TR
4430
2,5TR
48850
01834
17624
21659
67277
10922
77443
5TR
79987
96684
10TR
36266
40TR
23015
ĐB
61682

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 09/09/16

0550 59
115 17 666
224 22 23 21 777 76
334 30 882 87 84 81
443 9

Gia Lai - 09/09/16

0123456789
4430
8850
81
9421
0922
1682
1623
7443
1834
7624
6684
3015
6076
6266
117
7277
9987
1659
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
Thứ sáu Loại vé:
100N
89
250N
768
500N
4698
8479
5936
1TR
4449
2,5TR
91280
23821
17726
10272
79251
06712
24175
5TR
07156
76974
10TR
72870
40TR
04026
ĐB
22018

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 02/09/16

0556 51
118 12 668
226 21 26 770 74 72 75 79
336 880 89
449 998

Gia Lai - 02/09/16

0123456789
1280
2870
3821
9251
0272
6712
6974
4175
5936
7726
7156
4026
768
4698
2018
89
8479
4449
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
Thứ sáu Loại vé:
100N
10
250N
802
500N
9558
6755
4968
1TR
8521
2,5TR
91617
89021
02313
35634
15644
89280
12233
5TR
89211
69447
10TR
89334
40TR
87558
ĐB
31420

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 26/08/16

002 558 58 55
111 17 13 10 668
220 21 21 7
334 34 33 880
447 44 9

Gia Lai - 26/08/16

0123456789
10
9280
1420
8521
9021
9211
802
2313
2233
5634
5644
9334
6755
1617
9447
9558
4968
7558
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
Thứ sáu Loại vé:
100N
17
250N
859
500N
7529
7286
3323
1TR
9673
2,5TR
97611
47658
28368
17374
25967
67228
67336
5TR
85218
90172
10TR
08274
40TR
96424
ĐB
55168

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 19/08/16

0558 59
118 11 17 668 68 67
224 28 29 23 774 72 74 73
336 886
49

Gia Lai - 19/08/16

0123456789
7611
0172
3323
9673
7374
8274
6424
7286
7336
17
5967
7658
8368
7228
5218
5168
859
7529
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
Thứ sáu Loại vé:
100N
67
250N
780
500N
0049
0926
9537
1TR
5952
2,5TR
38396
08559
45660
59627
49873
54764
83658
5TR
72802
00101
10TR
74210
40TR
27463
ĐB
65052

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 12/08/16

002 01 552 59 58 52
110 663 60 64 67
227 26 773
337 880
449 996

Gia Lai - 12/08/16

0123456789
780
5660
4210
0101
5952
2802
5052
9873
7463
4764
0926
8396
67
9537
9627
3658
0049
8559
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1