• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai

Xổ số Gia Lai mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 28/10/2016
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
Thứ sáu Loại vé:
100N
19
250N
368
500N
0021
8130
0803
1TR
5607
2,5TR
63210
90259
05182
04218
27678
90106
43864
5TR
80127
93294
10TR
38360
40TR
49320
ĐB
05345

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 20/05/16

006 07 03 559
110 18 19 660 64 68
220 27 21 778
330 882
445 994

Gia Lai - 20/05/16

0123456789
8130
3210
8360
9320
0021
5182
0803
3864
3294
5345
0106
5607
0127
368
4218
7678
19
0259
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
Thứ sáu Loại vé:
100N
70
250N
522
500N
1999
4532
9600
1TR
0585
2,5TR
06543
70785
82339
29983
35960
96950
07666
5TR
14368
80827
10TR
87039
40TR
57419
ĐB
98518

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 13/05/16

000 550
118 19 668 60 66
227 22 770
339 39 32 885 83 85
443 999

Gia Lai - 13/05/16

0123456789
70
9600
5960
6950
522
4532
6543
9983
0585
0785
7666
0827
4368
8518
1999
2339
7039
7419
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
Thứ sáu Loại vé:
100N
75
250N
483
500N
9200
1602
1663
1TR
6333
2,5TR
03550
15548
28354
64071
63560
66626
05637
5TR
81808
62525
10TR
26802
40TR
09809
ĐB
87213

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 06/05/16

009 02 08 00 02 550 54
113 660 63
225 26 771 75
337 33 883
448 9

Gia Lai - 06/05/16

0123456789
9200
3550
3560
4071
1602
6802
483
1663
6333
7213
8354
75
2525
6626
5637
5548
1808
9809
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
Thứ sáu Loại vé:
100N
85
250N
502
500N
4996
8597
9094
1TR
7457
2,5TR
33951
20891
41492
27221
17921
85027
03197
5TR
09279
39460
10TR
15718
40TR
46167
ĐB
01945

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 29/04/16

002 551 57
118 667 60
221 21 27 779
3885
445 991 92 97 96 97 94

Gia Lai - 29/04/16

0123456789
9460
3951
0891
7221
7921
502
1492
9094
85
1945
4996
8597
7457
5027
3197
6167
5718
9279
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
Thứ sáu Loại vé:
100N
08
250N
844
500N
5483
3874
9793
1TR
3245
2,5TR
62620
93872
94712
37459
67544
56905
81362
5TR
86782
27644
10TR
36245
40TR
79242
ĐB
32302

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 22/04/16

002 05 08 559
112 662
220 772 74
3882 83
442 45 44 44 45 44 993

Gia Lai - 22/04/16

0123456789
2620
3872
4712
1362
6782
9242
2302
5483
9793
844
3874
7544
7644
3245
6905
6245
08
7459
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
Thứ sáu Loại vé:
100N
98
250N
920
500N
8995
6238
7501
1TR
7618
2,5TR
97522
06611
12617
66822
50157
02157
59249
5TR
60034
80670
10TR
26487
40TR
20510
ĐB
53246

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 15/04/16

001 557 57
110 11 17 18 6
222 22 20 770
334 38 887
446 49 995 98

Gia Lai - 15/04/16

0123456789
920
0670
0510
7501
6611
7522
6822
0034
8995
3246
2617
0157
2157
6487
98
6238
7618
9249
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
Thứ sáu Loại vé:
100N
29
250N
853
500N
1990
1291
0526
1TR
9877
2,5TR
46975
50508
19836
53122
84709
57949
67328
5TR
52376
26840
10TR
74497
40TR
24363
ĐB
79073

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 08/04/16

008 09 553
1663
222 28 26 29 773 76 75 77
336 8
440 49 997 90 91

Gia Lai - 08/04/16

0123456789
1990
6840
1291
3122
853
4363
9073
6975
0526
9836
2376
9877
4497
0508
7328
29
4709
7949
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1