• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai

Xổ số Gia Lai mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 28/10/2016
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
Thứ sáu Loại vé:
100N
05
250N
388
500N
1359
8613
7820
1TR
3614
2,5TR
65305
18655
68033
20902
96636
11002
19125
5TR
46600
30842
10TR
54038
40TR
52538
ĐB
70402

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 17/06/16

002 00 05 02 02 05 555 59
114 13 6
225 20 7
338 38 33 36 888
442 9

Gia Lai - 17/06/16

0123456789
7820
6600
0902
1002
0842
0402
8613
8033
3614
05
5305
8655
9125
6636
388
4038
2538
1359
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
Thứ sáu Loại vé:
100N
98
250N
056
500N
8630
0523
7461
1TR
6723
2,5TR
46296
45971
88166
91368
05287
27956
04075
5TR
40138
82218
10TR
57027
40TR
41361
ĐB
81212

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 10/06/16

0556 56
112 18 661 66 68 61
227 23 23 771 75
338 30 887
4996 98

Gia Lai - 10/06/16

0123456789
8630
7461
5971
1361
1212
0523
6723
4075
056
6296
8166
7956
5287
7027
98
1368
0138
2218
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
Thứ sáu Loại vé:
100N
94
250N
136
500N
0603
6375
1033
1TR
8603
2,5TR
49767
07836
17007
43551
90543
25873
95109
5TR
96093
14100
10TR
28827
40TR
47259
ĐB
28227

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 03/06/16

000 07 09 03 03 559 51
1667
227 27 773 75
336 33 36 8
443 993 94

Gia Lai - 03/06/16

0123456789
4100
3551
0603
1033
8603
0543
5873
6093
94
6375
136
7836
9767
7007
8827
8227
5109
7259
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
Thứ sáu Loại vé:
100N
46
250N
836
500N
3546
4367
8097
1TR
2074
2,5TR
49588
53960
10005
31474
75836
16538
93020
5TR
23788
66879
10TR
96673
40TR
69037
ĐB
07969

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 27/05/16

005 5
1669 60 67
220 773 79 74 74
337 36 38 36 888 88
446 46 997

Gia Lai - 27/05/16

0123456789
3960
3020
6673
2074
1474
0005
46
836
3546
5836
4367
8097
9037
9588
6538
3788
6879
7969
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
Thứ sáu Loại vé:
100N
19
250N
368
500N
0021
8130
0803
1TR
5607
2,5TR
63210
90259
05182
04218
27678
90106
43864
5TR
80127
93294
10TR
38360
40TR
49320
ĐB
05345

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 20/05/16

006 07 03 559
110 18 19 660 64 68
220 27 21 778
330 882
445 994

Gia Lai - 20/05/16

0123456789
8130
3210
8360
9320
0021
5182
0803
3864
3294
5345
0106
5607
0127
368
4218
7678
19
0259
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
Thứ sáu Loại vé:
100N
70
250N
522
500N
1999
4532
9600
1TR
0585
2,5TR
06543
70785
82339
29983
35960
96950
07666
5TR
14368
80827
10TR
87039
40TR
57419
ĐB
98518

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 13/05/16

000 550
118 19 668 60 66
227 22 770
339 39 32 885 83 85
443 999

Gia Lai - 13/05/16

0123456789
70
9600
5960
6950
522
4532
6543
9983
0585
0785
7666
0827
4368
8518
1999
2339
7039
7419
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
Thứ sáu Loại vé:
100N
75
250N
483
500N
9200
1602
1663
1TR
6333
2,5TR
03550
15548
28354
64071
63560
66626
05637
5TR
81808
62525
10TR
26802
40TR
09809
ĐB
87213

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 06/05/16

009 02 08 00 02 550 54
113 660 63
225 26 771 75
337 33 883
448 9

Gia Lai - 06/05/16

0123456789
9200
3550
3560
4071
1602
6802
483
1663
6333
7213
8354
75
2525
6626
5637
5548
1808
9809
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1