• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai

Xổ số Gia Lai mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 28/10/2016
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
Thứ sáu Loại vé:
100N
39
250N
317
500N
8538
7564
3723
1TR
7089
2,5TR
07170
66353
22381
42103
74250
32540
30702
5TR
37568
61437
10TR
10028
40TR
61906
ĐB
88071

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 08/07/16

006 03 02 553 50
117 668 64
228 23 771 70
337 38 39 881 89
440 9

Gia Lai - 08/07/16

0123456789
7170
4250
2540
2381
8071
0702
3723
6353
2103
7564
1906
317
1437
8538
7568
0028
39
7089
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
Thứ sáu Loại vé:
100N
67
250N
761
500N
4694
8837
1340
1TR
0647
2,5TR
89156
27747
61268
91467
06446
83869
54823
5TR
14952
87239
10TR
54668
40TR
34032
ĐB
98777

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 01/07/16

0552 56
1668 68 67 69 61 67
223 777
332 39 37 8
447 46 47 40 994

Gia Lai - 01/07/16

0123456789
1340
761
4952
4032
4823
4694
9156
6446
67
8837
0647
7747
1467
8777
1268
4668
3869
7239
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
Thứ sáu Loại vé:
100N
46
250N
592
500N
0687
1117
0592
1TR
5835
2,5TR
73116
20420
19281
42927
79868
78388
51239
5TR
79608
27737
10TR
04466
40TR
22181
ĐB
50249

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 24/06/16

008 5
116 17 666 68
220 27 7
337 39 35 881 81 88 87
449 46 992 92

Gia Lai - 24/06/16

0123456789
0420
9281
2181
592
0592
5835
46
3116
4466
0687
1117
2927
7737
9868
8388
9608
1239
0249
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
Thứ sáu Loại vé:
100N
05
250N
388
500N
1359
8613
7820
1TR
3614
2,5TR
65305
18655
68033
20902
96636
11002
19125
5TR
46600
30842
10TR
54038
40TR
52538
ĐB
70402

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 17/06/16

002 00 05 02 02 05 555 59
114 13 6
225 20 7
338 38 33 36 888
442 9

Gia Lai - 17/06/16

0123456789
7820
6600
0902
1002
0842
0402
8613
8033
3614
05
5305
8655
9125
6636
388
4038
2538
1359
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
Thứ sáu Loại vé:
100N
98
250N
056
500N
8630
0523
7461
1TR
6723
2,5TR
46296
45971
88166
91368
05287
27956
04075
5TR
40138
82218
10TR
57027
40TR
41361
ĐB
81212

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 10/06/16

0556 56
112 18 661 66 68 61
227 23 23 771 75
338 30 887
4996 98

Gia Lai - 10/06/16

0123456789
8630
7461
5971
1361
1212
0523
6723
4075
056
6296
8166
7956
5287
7027
98
1368
0138
2218
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
Thứ sáu Loại vé:
100N
94
250N
136
500N
0603
6375
1033
1TR
8603
2,5TR
49767
07836
17007
43551
90543
25873
95109
5TR
96093
14100
10TR
28827
40TR
47259
ĐB
28227

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 03/06/16

000 07 09 03 03 559 51
1667
227 27 773 75
336 33 36 8
443 993 94

Gia Lai - 03/06/16

0123456789
4100
3551
0603
1033
8603
0543
5873
6093
94
6375
136
7836
9767
7007
8827
8227
5109
7259
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
Thứ sáu Loại vé:
100N
46
250N
836
500N
3546
4367
8097
1TR
2074
2,5TR
49588
53960
10005
31474
75836
16538
93020
5TR
23788
66879
10TR
96673
40TR
69037
ĐB
07969

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 27/05/16

005 5
1669 60 67
220 773 79 74 74
337 36 38 36 888 88
446 46 997

Gia Lai - 27/05/16

0123456789
3960
3020
6673
2074
1474
0005
46
836
3546
5836
4367
8097
9037
9588
6538
3788
6879
7969
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1