• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai

Xổ số Gia Lai mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 28/10/2016
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
Thứ sáu Loại vé:
100N
11
250N
449
500N
8433
1705
2675
1TR
1615
2,5TR
42471
20852
03661
17162
73821
32728
56915
5TR
54411
86049
10TR
32298
40TR
48951
ĐB
23007

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 05/08/16

007 05 551 52
111 15 15 11 661 62
221 28 771 75
333 8
449 49 998

Gia Lai - 05/08/16

0123456789
11
2471
3661
3821
4411
8951
0852
7162
8433
1705
2675
1615
6915
3007
2728
2298
449
6049
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
Thứ sáu Loại vé:
100N
60
250N
514
500N
7738
1385
8864
1TR
0517
2,5TR
52529
69866
22693
50796
28198
71388
48712
5TR
76718
21090
10TR
62396
40TR
50176
ĐB
70375

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 29/07/16

05
118 12 17 14 666 64 60
229 775 76
338 888 85
4996 90 93 96 98

Gia Lai - 29/07/16

0123456789
60
1090
8712
2693
514
8864
1385
0375
9866
0796
2396
0176
0517
7738
8198
1388
6718
2529
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
Thứ sáu Loại vé:
100N
87
250N
865
500N
3614
0460
7478
1TR
5682
2,5TR
38462
25101
71837
64020
78415
12210
02686
5TR
47355
19911
10TR
68214
40TR
11261
ĐB
82345

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 22/07/16

001 555
114 11 15 10 14 661 62 60 65
220 778
337 886 82 87
445 9

Gia Lai - 22/07/16

0123456789
0460
4020
2210
5101
9911
1261
5682
8462
3614
8214
865
8415
7355
2345
2686
87
1837
7478
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
Thứ sáu Loại vé:
100N
96
250N
830
500N
6208
8777
0203
1TR
7932
2,5TR
50014
89148
43229
37226
44570
33642
17836
5TR
00166
97244
10TR
33332
40TR
58829
ĐB
92082

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 15/07/16

008 03 5
114 666
229 29 26 770 77
332 36 32 30 882
444 48 42 996

Gia Lai - 15/07/16

0123456789
830
4570
7932
3642
3332
2082
0203
0014
7244
96
7226
7836
0166
8777
6208
9148
3229
8829
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
Thứ sáu Loại vé:
100N
39
250N
317
500N
8538
7564
3723
1TR
7089
2,5TR
07170
66353
22381
42103
74250
32540
30702
5TR
37568
61437
10TR
10028
40TR
61906
ĐB
88071

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 08/07/16

006 03 02 553 50
117 668 64
228 23 771 70
337 38 39 881 89
440 9

Gia Lai - 08/07/16

0123456789
7170
4250
2540
2381
8071
0702
3723
6353
2103
7564
1906
317
1437
8538
7568
0028
39
7089
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
Thứ sáu Loại vé:
100N
67
250N
761
500N
4694
8837
1340
1TR
0647
2,5TR
89156
27747
61268
91467
06446
83869
54823
5TR
14952
87239
10TR
54668
40TR
34032
ĐB
98777

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 01/07/16

0552 56
1668 68 67 69 61 67
223 777
332 39 37 8
447 46 47 40 994

Gia Lai - 01/07/16

0123456789
1340
761
4952
4032
4823
4694
9156
6446
67
8837
0647
7747
1467
8777
1268
4668
3869
7239
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
Thứ sáu Loại vé:
100N
46
250N
592
500N
0687
1117
0592
1TR
5835
2,5TR
73116
20420
19281
42927
79868
78388
51239
5TR
79608
27737
10TR
04466
40TR
22181
ĐB
50249

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 24/06/16

008 5
116 17 666 68
220 27 7
337 39 35 881 81 88 87
449 46 992 92

Gia Lai - 24/06/16

0123456789
0420
9281
2181
592
0592
5835
46
3116
4466
0687
1117
2927
7737
9868
8388
9608
1239
0249
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1