• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai

Xổ số Gia Lai mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 28/10/2016
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
Thứ sáu Loại vé: *
100N
83
250N
500
500N
7183
9878
9366
1TR
4045
2,5TR
91167
87351
06700
97493
58684
56052
97064
5TR
93036
59520
10TR
57043
40TR
02414
ĐB
53563

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 21/10/16

000 00 551 52
114 663 67 64 66
220 778
336 884 83 83
443 45 993

Gia Lai - 21/10/16

0123456789
500
6700
9520
7351
6052
83
7183
7493
7043
3563
8684
7064
2414
4045
9366
3036
1167
9878
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
Thứ sáu Loại vé: *
100N
65
250N
283
500N
5434
5471
8041
1TR
2374
2,5TR
57603
54340
30291
54272
86325
04092
53000
5TR
30317
19739
10TR
96990
40TR
00872
ĐB
47716

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 14/10/16

003 00 5
116 17 665
225 772 72 74 71
339 34 883
440 41 990 91 92

Gia Lai - 14/10/16

0123456789
4340
3000
6990
5471
8041
0291
4272
4092
0872
283
7603
5434
2374
65
6325
7716
0317
9739
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
Thứ sáu Loại vé: *
100N
62
250N
258
500N
4239
6165
3747
1TR
4828
2,5TR
05518
35767
49015
15865
61840
12971
97238
5TR
52059
86834
10TR
38046
40TR
25233
ĐB
37796

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 07/10/16

0559 58
118 15 667 65 65 62
228 771
333 34 38 39 8
446 40 47 996

Gia Lai - 07/10/16

0123456789
1840
2971
62
5233
6834
6165
9015
5865
8046
7796
3747
5767
258
4828
5518
7238
4239
2059
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
Thứ sáu Loại vé:
100N
09
250N
974
500N
1834
5125
8099
1TR
1961
2,5TR
78810
60312
90835
15167
89206
39193
77647
5TR
83364
71734
10TR
20294
40TR
66625
ĐB
68700

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 30/09/16

000 06 09 5
110 12 664 67 61
225 25 774
334 35 34 8
447 994 93 99

Gia Lai - 30/09/16

0123456789
8810
8700
1961
0312
9193
974
1834
3364
1734
0294
5125
0835
6625
9206
5167
7647
09
8099
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
Thứ sáu Loại vé:
100N
36
250N
498
500N
3902
6417
4679
1TR
5610
2,5TR
49415
77701
42772
33327
98971
02892
34951
5TR
54605
30683
10TR
84613
40TR
31643
ĐB
65761

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 23/09/16

005 01 02 551
113 15 10 17 661
227 772 71 79
336 883
443 992 98

Gia Lai - 23/09/16

0123456789
5610
7701
8971
4951
5761
3902
2772
2892
0683
4613
1643
9415
4605
36
6417
3327
498
4679
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
Thứ sáu Loại vé:
100N
72
250N
617
500N
6570
9641
2872
1TR
8209
2,5TR
86689
52783
55369
38073
17391
68818
02568
5TR
41523
26095
10TR
13656
40TR
37785
ĐB
08972

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 16/09/16

009 556
118 17 669 68
223 772 73 70 72 72
3885 89 83
441 995 91

Gia Lai - 16/09/16

0123456789
6570
9641
7391
72
2872
8972
2783
8073
1523
6095
7785
3656
617
8818
2568
8209
6689
5369
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
Thứ sáu Loại vé:
100N
81
250N
117
500N
1623
9421
6076
1TR
4430
2,5TR
48850
01834
17624
21659
67277
10922
77443
5TR
79987
96684
10TR
36266
40TR
23015
ĐB
61682

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 09/09/16

0550 59
115 17 666
224 22 23 21 777 76
334 30 882 87 84 81
443 9

Gia Lai - 09/09/16

0123456789
4430
8850
81
9421
0922
1682
1623
7443
1834
7624
6684
3015
6076
6266
117
7277
9987
1659
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1