• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp

Xổ số Đồng Tháp mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 31/10/2016
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
Thứ hai Loại vé: B35
100N
60
200N
887
400N
8628
3917
0519
1TR
8479
3TR
76718
88119
02317
91123
45330
05007
75961
10TR
17008
32111
20TR
53514
30TR
56193
ĐB
502608

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 29/08/16

008 08 07 5
114 11 18 19 17 17 19 661 60
223 28 779
330 887
4993

Đồng Tháp - 29/08/16

0123456789
60
5330
5961
2111
1123
6193
3514
887
3917
2317
5007
8628
6718
7008
2608
0519
8479
8119
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
Thứ hai Loại vé: B34
100N
06
200N
763
400N
3300
1620
8593
1TR
3318
3TR
63847
24862
64937
51428
42990
79602
42704
10TR
40621
42464
20TR
82901
30TR
23680
ĐB
088358

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 22/08/16

001 02 04 00 06 558
118 664 62 63
221 28 20 7
337 880
447 990 93

Đồng Tháp - 22/08/16

0123456789
3300
1620
2990
3680
0621
2901
4862
9602
763
8593
2704
2464
06
3847
4937
3318
1428
8358
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
Thứ hai Loại vé: B33
100N
63
200N
052
400N
8253
7928
1262
1TR
9394
3TR
46125
79431
34422
67130
52559
91468
76561
10TR
61096
42708
20TR
69417
30TR
64292
ĐB
565912

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 15/08/16

008 559 53 52
112 17 668 61 62 63
225 22 28 7
331 30 8
4992 96 94

Đồng Tháp - 15/08/16

0123456789
7130
9431
6561
052
1262
4422
4292
5912
63
8253
9394
6125
1096
9417
7928
1468
2708
2559
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
Thứ hai Loại vé: B32
100N
48
200N
249
400N
7073
3030
7794
1TR
0167
3TR
31291
97256
78391
49888
44523
53271
98910
10TR
94206
82687
20TR
65133
30TR
30794
ĐB
423137

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 08/08/16

006 556
110 667
223 771 73
337 33 30 887 88
449 48 994 91 91 94

Đồng Tháp - 08/08/16

0123456789
3030
8910
1291
8391
3271
7073
4523
5133
7794
0794
7256
4206
0167
2687
3137
48
9888
249
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
Thứ hai Loại vé: B31
100N
25
200N
817
400N
3974
6919
6596
1TR
7802
3TR
26136
76895
01418
66804
07340
90609
28108
10TR
02121
60940
20TR
72211
30TR
23129
ĐB
535113

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 01/08/16

004 09 08 02 5
113 11 18 19 17 6
229 21 25 774
336 8
440 40 995 96

Đồng Tháp - 01/08/16

0123456789
7340
0940
2121
2211
7802
5113
3974
6804
25
6895
6596
6136
817
1418
8108
6919
0609
3129
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
Thứ hai Loại vé: B30
100N
43
200N
764
400N
7174
6447
0032
1TR
3087
3TR
60574
16264
83223
65381
48405
23863
61478
10TR
07466
44055
20TR
31347
30TR
15372
ĐB
006395

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 25/07/16

005 555
1666 64 63 64
223 772 74 78 74
332 881 87
447 47 43 995

Đồng Tháp - 25/07/16

0123456789
5381
0032
5372
43
3223
3863
764
7174
0574
6264
8405
4055
6395
7466
6447
3087
1347
1478
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
Thứ hai Loại vé: B29
100N
01
200N
015
400N
0986
3958
8076
1TR
4410
3TR
65423
66254
56186
98409
60559
68453
32326
10TR
92525
88207
20TR
04400
30TR
50519
ĐB
966529

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 18/07/16

000 07 09 01 554 59 53 58
119 10 15 6
229 25 23 26 776
3886 86
49

Đồng Tháp - 18/07/16

0123456789
4410
4400
01
5423
8453
6254
015
2525
0986
8076
6186
2326
8207
3958
8409
0559
0519
6529
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1